Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 0

%
%
%
%
%
6 0

%
%
%
%
%
7 0

%
%
%
%
%
8 0

%
%
%
%
%
9 100

%
%
%
%
%
10 101

%
%
%
%
%
11 102

%
%
%
%
%
12 103

%
%
%
%
%
13 104

%
%
%
%
%
14 105

%
%
%
%
%
15 106

%
%
%
%
%
16 107

%
%
%
%
%
17 108

%
%
%
%
%
18 109

%
%
%
%
%
19 110

%
%
%
%
%
20 111

%
%
%
%
%
21 112

%
%
%
%
%
22 113

%
%
%
%
%
23 114

%
%
%
%
%
24 115

%
%
%
%
%
25 116

%
%
%
%
%
26 117

%
%
%
%
%
27 118

%
%
%
%
%
28 119

%
%
%
%
%
29 120

%
%
%
%
%
30 121

%
%
%
%
%
31 122

%
%
%
%
%
32 123

%
%
%
%
%
33 124

%
%
%
%
%
34 125

%
%
%
%
%
35 126

%
%
%
%
%
36 127

%
%
%
%
%
37 128

%
%
%
%
%
38 129

%
%
%
%
%
39 130

%
%
%
%
%
40 131

%
%
%
%
%
41 132

%
%
%
%
%
42 133

%
%
%
%
%
43 134

%
%
%
%
%
44 135

%
%
%
%
%
45 136

%
%
%
%
%
46 1367

%
%
%
%
%
47 1368

%
%
%
%
%
48 137

%
%
%
%
%
49 138

%
%
%
%
%
50 139

%
%
%
%
%
51 140

%
%
%
%
%
52 141

%
%
%
%
%
53 142

%
%
%
%
%
54 143

%
%
%
%
%
55 144

%
%
%
%
%
56 145

%
%
%
%
%
57 146

%
%
%
%
%
58 147

%
%
%
%
%
59 1475

%
%
%
%
%
60 148

%
%
%
%
%
61 149

%
%
%
%
%
62 150

%
%
%
%
%
63 151

%
%
%
%
%
64 1510

%
%
%
%
%
65 1511

%
%
%
%
%
66 1516

%
%
%
%
%
67 152

%
%
%
%
%
68 153

%
%
%
%
%
69 154

%
%
%
%
%
70 1545

%
%
%
%
%
71 155

%
%
%
%
%
72 1558

%
%
%
%
%
73 156

%
%
%
%
%
74 157

%
%
%
%
%
75 1575

%
%
%
%
%
76 1576

%
%
%
%
%
77 158

%
%
%
%
%
78 159

%
%
%
%
%
79 1591

%
%
%
%
%
80 1592

%
%
%
%
%
81 1593

%
%
%
%
%
82 160

%
%
%
%
%
83 161

%
%
%
%
%
84 1611

%
%
%
%
%
85 1612

%
%
%
%
%
86 162

%
%
%
%
%
87 163

%
%
%
%
%
88 164

%
%
%
%
%
89 1640

%
%
%
%
%
90 1641

%
%
%
%
%
91 1642

%
%
%
%
%
92 1643

%
%
%
%
%
93 1644

%
%
%
%
%
94 1645

%
%
%
%
%
95 1646

%
%
%
%
%
96 1647

%
%
%
%
%
97 1648

%
%
%
%
%
98 1649

%
%
%
%
%
99 165

%
%
%
%
%
100 1650

%
%
%
%
%
101 1651

%
%
%
%
%
102 1652

%
%
%
%
%
103 1653

%
%
%
%
%
104 1654

%
%
%
%
%
105 1655

%
%
%
%
%
106 1656

%
%
%
%
%
107 1657

%
%
%
%
%
108 1658

%
%
%
%
%
109 1659

%
%
%
%
%
110 166

%
%
%
%
%
111 1660

%
%
%
%
%
112 1661

%
%
%
%
%
113 167

%
%
%
%
%
114 168

%
%
%
%
%
115 1685

%
%
%
%
%
116 1686

%
%
%
%
%
117 1687

%
%
%
%
%
118 1688

%
%
%
%
%
119 1689

%
%
%
%
%
120 169

%
%
%
%
%
121 170

%
%
%
%
%
122 172

%
%
%
%
%
123 173

%
%
%
%
%
124 1742

%
%
%
%
%
125 1749

%
%
%
%
%
126 1750

%
%
%
%
%
127 1761

%
%
%
%
%
128 1762

%
%
%
%
%
129 1764

%
%
%
%
%
130 1812

%
%
%
%
%
131 1813

%
%
%
%
%
132 1814

%
%
%
%
%
133 1815

%
%
%
%
%
134 1836

%
%
%
%
%
135 1837

%
%
%
%
%