Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 1350

%
%
%
%
%
3 1351

%
%
%
%
%
4 1355

%
%
%
%
%
5 1356

%
%
%
%
%
6 1359

%
%
%
%
%
7 1360

%
%
%
%
%
8 1361

%
%
%
%
%
9 1389

%
%
%
%
%
10 1426

%
%
%
%
%
11 1429

%
%
%
%
%
12 1440

%
%
%
%
%
13 1443

%
%
%
%
%
14 1452

%
%
%
%
%
15 1455

%
%
%
%
%
16 1460

%
%
%
%
%
17 1469

%
%
%
%
%
18 1470

%
%
%
%
%
19 1472

%
%
%
%
%
20 1473

%
%
%
%
%
21 975

%
%
%
%
%
22 976

%
%
%
%
%
23 977

%
%
%
%
%
24 978

%
%
%
%
%
25 979

%
%
%
%
%
26 980

%
%
%
%
%
27 981

%
%
%
%
%
28 982

%
%
%
%
%
29 983

%
%
%
%
%
30 984

%
%
%
%
%
31 985

%
%
%
%
%
32 986

%
%
%
%
%
33 987

%
%
%
%
%
34 988

%
%
%
%
%