Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 0

%
%
%
%
%
6 0

%
%
%
%
%
7 0

%
%
%
%
%
8 0

%
%
%
%
%
9 1350

%
%
%
%
%
10 1355

%
%
%
%
%
11 1356

%
%
%
%
%
12 1359

%
%
%
%
%
13 1360

%
%
%
%
%
14 1361

%
%
%
%
%
15 1389

%
%
%
%
%
16 1426

%
%
%
%
%
17 1429

%
%
%
%
%
18 1435

%
%
%
%
%
19 1436

%
%
%
%
%
20 1437

%
%
%
%
%
21 1443

%
%
%
%
%
22 1452

%
%
%
%
%
23 1455

%
%
%
%
%
24 1460

%
%
%
%
%
25 1469

%
%
%
%
%
26 1470

%
%
%
%
%
27 1472

%
%
%
%
%
28 1473

%
%
%
%
%
29 1483

%
%
%
%
%
30 1488

%
%
%
%
%
31 1489

%
%
%
%
%
32 1490

%
%
%
%
%
33 1491

%
%
%
%
%
34 1492

%
%
%
%
%
35 1493

%
%
%
%
%
36 1494

%
%
%
%
%
37 1510

%
%
%
%
%
38 1511

%
%
%
%
%
39 1512

%
%
%
%
%
40 1513

%
%
%
%
%
41 1579

%
%
%
%
%
42 1580

%
%
%
%
%
43 1581

%
%
%
%
%
44 1590

%
%
%
%
%
45 1591

%
%
%
%
%
46 1601

%
%
%
%
%
47 1602

%
%
%
%
%
48 1603

%
%
%
%
%
49 1604

%
%
%
%
%
50 1605

%
%
%
%
%
51 1606

%
%
%
%
%
52 1611

%
%
%
%
%
53 1620

%
%
%
%
%
54 1621

%
%
%
%
%
55 1622

%
%
%
%
%
56 1641

%
%
%
%
%
57 1642

%
%
%
%
%
58 1643

%
%
%
%
%
59 1691

%
%
%
%
%
60 1692

%
%
%
%
%
61 1693

%
%
%
%
%
62 1696

%
%
%
%
%
63 1697

%
%
%
%
%
64 1698

%
%
%
%
%
65 1699

%
%
%
%
%
66 1700

%
%
%
%
%
67 1701

%
%
%
%
%
68 1702

%
%
%
%
%
69 1703

%
%
%
%
%
70 1704

%
%
%
%
%
71 1705

%
%
%
%
%
72 1706

%
%
%
%
%
73 1707

%
%
%
%
%
74 1709

%
%
%
%
%
75 1710

%
%
%
%
%
76 1711

%
%
%
%
%
77 1712

%
%
%
%
%
78 1713

%
%
%
%
%
79 1714

%
%
%
%
%
80 1715

%
%
%
%
%
81 1716

%
%
%
%
%
82 1739

%
%
%
%
%
83 1745

%
%
%
%
%
84 1746

%
%
%
%
%
85 1747

%
%
%
%
%
86 1748

%
%
%
%
%
87 1749

%
%
%
%
%
88 1750

%
%
%
%
%
89 1751

%
%
%
%
%
90 1752

%
%
%
%
%
91 1753

%
%
%
%
%
92 1759

%
%
%
%
%
93 1760

%
%
%
%
%
94 1765

%
%
%
%
%
95 1768

%
%
%
%
%
96 1769

%
%
%
%
%
97 1772

%
%
%
%
%
98 1776

%
%
%
%
%
99 1777

%
%
%
%
%
100 1778

%
%
%
%
%
101 1779

%
%
%
%
%
102 1783

%
%
%
%
%
103 1784

%
%
%
%
%
104 1785

%
%
%
%
%
105 1792

%
%
%
%
%
106 1794

%
%
%
%
%
107 1795

%
%
%
%
%
108 1820

%
%
%
%
%
109 1821

%
%
%
%
%
110 1822

%
%
%
%
%
111 1823

%
%
%
%
%
112 1830

%
%
%
%
%
113 1831

%
%
%
%
%
114 522

%
%
%
%
%
115 523

%
%
%
%
%
116 524

%
%
%
%
%
117 525

%
%
%
%
%
118 526

%
%
%
%
%
119 527

%
%
%
%
%
120 528

%
%
%
%
%
121 529

%
%
%
%
%
122 530

%
%
%
%
%
123 531

%
%
%
%
%
124 532

%
%
%
%
%
125 533

%
%
%
%
%
126 534

%
%
%
%
%
127 535

%
%
%
%
%
128 536

%
%
%
%
%
129 537

%
%
%
%
%
130 538

%
%
%
%
%
131 539

%
%
%
%
%
132 540

%
%
%
%
%
133 541

%
%
%
%
%
134 542

%
%
%
%
%
135 543

%
%
%
%
%
136 544

%
%
%
%
%
137 545

%
%
%
%
%
138 546

%
%
%
%
%
139 547

%
%
%
%
%
140 548

%
%
%
%
%
141 549

%
%
%
%
%
142 550

%
%
%
%
%
143 551

%
%
%
%
%
144 552

%
%
%
%
%
145 553

%
%
%
%
%
146 556

%
%
%
%
%
147 557

%
%
%
%
%
148 563

%
%
%
%
%
149 565

%
%
%
%
%
150 567

%
%
%
%
%
151 568

%
%
%
%
%
152 569

%
%
%
%
%
153 570

%
%
%
%
%
154 571

%
%
%
%
%
155 572

%
%
%
%
%