Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 1092

%
%
%
%
%
4 1121

%
%
%
%
%
5 1154

%
%
%
%
%
6 1363

%
%
%
%
%
7 1366

%
%
%
%
%
8 1374

%
%
%
%
%
9 1375

%
%
%
%
%
10 1376

%
%
%
%
%
11 1379

%
%
%
%
%
12 1381

%
%
%
%
%
13 1387

%
%
%
%
%
14 1388

%
%
%
%
%
15 1395

%
%
%
%
%
16 1396

%
%
%
%
%
17 1397

%
%
%
%
%
18 1398

%
%
%
%
%
19 1399

%
%
%
%
%
20 1400

%
%
%
%
%
21 1403

%
%
%
%
%
22 1408

%
%
%
%
%
23 1409

%
%
%
%
%
24 1418

%
%
%
%
%
25 1419

%
%
%
%
%
26 1420

%
%
%
%
%
27 1422

%
%
%
%
%
28 1425

%
%
%
%
%
29 1427

%
%
%
%
%
30 1430

%
%
%
%
%
31 1438

%
%
%
%
%
32 1444

%
%
%
%
%
33 1446

%
%
%
%
%
34 1449

%
%
%
%
%
35 1450

%
%
%
%
%
36 1451

%
%
%
%
%
37 1458

%
%
%
%
%
38 1459

%
%
%
%
%
39 1461

%
%
%
%
%
40 1462

%
%
%
%
%
41 1463

%
%
%
%
%
42 1464

%
%
%
%
%
43 1465

%
%
%
%
%
44 1466

%
%
%
%
%
45 1467

%
%
%
%
%
46 1476

%
%
%
%
%
47 1478

%
%
%
%
%
48 1484

%
%
%
%
%
49 1485

%
%
%
%
%
50 347

%
%
%
%
%
51 348

%
%
%
%
%
52 349

%
%
%
%
%
53 350

%
%
%
%
%
54 351

%
%
%
%
%
55 352

%
%
%
%
%
56 353

%
%
%
%
%
57 354

%
%
%
%
%
58 355

%
%
%
%
%
59 356

%
%
%
%
%
60 357

%
%
%
%
%
61 358

%
%
%
%
%
62 359

%
%
%
%
%
63 360

%
%
%
%
%
64 361

%
%
%
%
%
65 362

%
%
%
%
%
66 363

%
%
%
%
%
67 364

%
%
%
%
%
68 365

%
%
%
%
%
69 366

%
%
%
%
%
70 368

%
%
%
%
%
71 370

%
%
%
%
%
72 371

%
%
%
%
%
73 372

%
%
%
%
%
74 373

%
%
%
%
%
75 374

%
%
%
%
%
76 375

%
%
%
%
%
77 376

%
%
%
%
%
78 377

%
%
%
%
%
79 378

%
%
%
%
%
80 379

%
%
%
%
%
81 380

%
%
%
%
%
82 381

%
%
%
%
%
83 382

%
%
%
%
%
84 383

%
%
%
%
%
85 384

%
%
%
%
%
86 385

%
%
%
%
%
87 386

%
%
%
%
%
88 387

%
%
%
%
%
89 388

%
%
%
%
%
90 390

%
%
%
%
%
91 391

%
%
%
%
%
92 392

%
%
%
%
%
93 393

%
%
%
%
%
94 394

%
%
%
%
%
95 395

%
%
%
%
%
96 558

%
%
%
%
%
97 562

%
%
%
%
%