Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 0

%
%
%
%
%
6 0

%
%
%
%
%
7 0

%
%
%
%
%
8 1371

%
%
%
%
%
9 1382

%
%
%
%
%
10 1384

%
%
%
%
%
11 1392

%
%
%
%
%
12 1417

%
%
%
%
%
13 1474

%
%
%
%
%
14 1475

%
%
%
%
%
15 321

%
%
%
%
%
16 322

%
%
%
%
%
17 324

%
%
%
%
%
18 325

%
%
%
%
%
19 326

%
%
%
%
%
20 327

%
%
%
%
%
21 328

%
%
%
%
%
22 329

%
%
%
%
%
23 330

%
%
%
%
%
24 331

%
%
%
%
%
25 332

%
%
%
%
%
26 333

%
%
%
%
%
27 334

%
%
%
%
%
28 335

%
%
%
%
%
29 336

%
%
%
%
%
30 337

%
%
%
%
%
31 338

%
%
%
%
%
32 339

%
%
%
%
%
33 340

%
%
%
%
%
34 341

%
%
%
%
%
35 342

%
%
%
%
%
36 343

%
%
%
%
%
37 344

%
%
%
%
%
38 345

%
%
%
%
%
39 346

%
%
%
%
%