Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 0

%
%
%
%
%
6 0

%
%
%
%
%
7 0

%
%
%
%
%
8 0

%
%
%
%
%
9 0

%
%
%
%
%
10 0

%
%
%
%
%
11 0

%
%
%
%
%
12 0

%
%
%
%
%
13 0

%
%
%
%
%
14 0

%
%
%
%
%
15 0

%
%
%
%
%
16 0

%
%
%
%
%
17 0

%
%
%
%
%
18 0

%
%
%
%
%
19 0

%
%
%
%
%
20 0

%
%
%
%
%
21 0

%
%
%
%
%
22 0

%
%
%
%
%
23 0

%
%
%
%
%
24 0

%
%
%
%
%
25 0

%
%
%
%
%
26 0

%
%
%
%
%
27 0

%
%
%
%
%
28 0

%
%
%
%
%
29 0

%
%
%
%
%
30 0

%
%
%
%
%
31 0

%
%
%
%
%
32 0

%
%
%
%
%
33 0

%
%
%
%
%
34 0

%
%
%
%
%
35 0

%
%
%
%
%
36 0

%
%
%
%
%
37 0

%
%
%
%
%
38 0

%
%
%
%
%
39 0

%
%
%
%
%
40 0

%
%
%
%
%
41 0

%
%
%
%
%
42 0

%
%
%
%
%
43 0

%
%
%
%
%
44 0

%
%
%
%
%
45 0

%
%
%
%
%
46 0

%
%
%
%
%
47 0

%
%
%
%
%
48 0

%
%
%
%
%
49 0

%
%
%
%
%
50 0

%
%
%
%
%
51 0

%
%
%
%
%
52 0

%
%
%
%
%
53 0

%
%
%
%
%
54 0

%
%
%
%
%
55 0

%
%
%
%
%
56 0

%
%
%
%
%
57 0

%
%
%
%
%
58 0

%
%
%
%
%
59 0

%
%
%
%
%
60 0

%
%
%
%
%
61 100

%
%
%
%
%
62 101

%
%
%
%
%
63 102

%
%
%
%
%
64 103

%
%
%
%
%
65 104

%
%
%
%
%
66 105

%
%
%
%
%
67 106

%
%
%
%
%
68 107

%
%
%
%
%
69 108

%
%
%
%
%
70 109

%
%
%
%
%
71 110

%
%
%
%
%
72 111

%
%
%
%
%
73 112

%
%
%
%
%
74 113

%
%
%
%
%
75 114

%
%
%
%
%
76 115

%
%
%
%
%
77 116

%
%
%
%
%
78 117

%
%
%
%
%
79 118

%
%
%
%
%
80 119

%
%
%
%
%
81 120

%
%
%
%
%
82 121

%
%
%
%
%
83 122

%
%
%
%
%
84 123

%
%
%
%
%
85 124

%
%
%
%
%
86 125

%
%
%
%
%
87 126

%
%
%
%
%
88 127

%
%
%
%
%
89 128

%
%
%
%
%
90 129

%
%
%
%
%
91 130

%
%
%
%
%
92 131

%
%
%
%
%
93 132

%
%
%
%
%
94 133

%
%
%
%
%
95 134

%
%
%
%
%
96 135

%
%
%
%
%
97 136

%
%
%
%
%
98 137

%
%
%
%
%
99 138

%
%
%
%
%
100 139

%
%
%
%
%
101 140

%
%
%
%
%
102 141

%
%
%
%
%
103 142

%
%
%
%
%
104 143

%
%
%
%
%
105 144

%
%
%
%
%
106 145

%
%
%
%
%
107 146

%
%
%
%
%
108 147

%
%
%
%
%
109 148

%
%
%
%
%
110 149

%
%
%
%
%
111 150

%
%
%
%
%
112 151

%
%
%
%
%
113 152

%
%
%
%
%
114 153

%
%
%
%
%
115 154

%
%
%
%
%
116 155

%
%
%
%
%
117 156

%
%
%
%
%
118 157

%
%
%
%
%
119 158

%
%
%
%
%
120 159

%
%
%
%
%
121 160

%
%
%
%
%
122 161

%
%
%
%
%
123 162

%
%
%
%
%
124 163

%
%
%
%
%
125 164

%
%
%
%
%
126 165

%
%
%
%
%
127 166

%
%
%
%
%
128 191

%
%
%
%
%