Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 1364

%
%
%
%
%
6 1365

%
%
%
%
%
7 1366

%
%
%
%
%
8 1367

%
%
%
%
%
9 1368

%
%
%
%
%
10 1369

%
%
%
%
%
11 1370

%
%
%
%
%
12 1371

%
%
%
%
%
13 1372

%
%
%
%
%
14 1376

%
%
%
%
%
15 1377

%
%
%
%
%
16 1378

%
%
%
%
%
17 1379

%
%
%
%
%
18 1436

%
%
%
%
%
19 1460

%
%
%
%
%
20 1461

%
%
%
%
%
21 1462

%
%
%
%
%
22 1463

%
%
%
%
%
23 1465

%
%
%
%
%
24 1466

%
%
%
%
%
25 1467

%
%
%
%
%
26 1468

%
%
%
%
%
27 1469

%
%
%
%
%
28 1470

%
%
%
%
%
29 1471

%
%
%
%
%
30 1472

%
%
%
%
%
31 1473

%
%
%
%
%
32 1474

%
%
%
%
%
33 1475

%
%
%
%
%
34 1476

%
%
%
%
%
35 1477

%
%
%
%
%
36 1478

%
%
%
%
%
37 1479

%
%
%
%
%
38 1480

%
%
%
%
%
39 1481

%
%
%
%
%
40 171

%
%
%
%
%
41 172

%
%
%
%
%
42 173

%
%
%
%
%
43 174

%
%
%
%
%
44 175

%
%
%
%
%
45 176

%
%
%
%
%
46 177

%
%
%
%
%