Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 1363

%
%
%
%
%
2 1364

%
%
%
%
%
3 1365

%
%
%
%
%
4 1366

%
%
%
%
%
5 1367

%
%
%
%
%
6 1372

%
%
%
%
%
7 1373

%
%
%
%
%
8 1377

%
%
%
%
%
9 1378

%
%
%
%
%
10 1379

%
%
%
%
%
11 1380

%
%
%
%
%
12 1394

%
%
%
%
%
13 1406

%
%
%
%
%
14 1441

%
%
%
%
%
15 1441

%
%
%
%
%
16 1536

%
%
%
%
%
17 1537

%
%
%
%
%
18 245

%
%
%
%
%
19 418

%
%
%
%
%
20 424

%
%
%
%
%
21 425

%
%
%
%
%
22 426

%
%
%
%
%
23 427

%
%
%
%
%
24 428

%
%
%
%
%
25 429

%
%
%
%
%
26 430

%
%
%
%
%
27 431

%
%
%
%
%
28 432

%
%
%
%
%
29 433

%
%
%
%
%
30 434

%
%
%
%
%
31 435

%
%
%
%
%
32 436

%
%
%
%
%
33 437

%
%
%
%
%
34 438

%
%
%
%
%
35 439

%
%
%
%
%
36 440

%
%
%
%
%
37 441

%
%
%
%
%
38 442

%
%
%
%
%
39 443

%
%
%
%
%
40 444

%
%
%
%
%
41 445

%
%
%
%
%
42 446

%
%
%
%
%
43 447

%
%
%
%
%
44 448

%
%
%
%
%
45 450

%
%
%
%
%
46 451

%
%
%
%
%
47 452

%
%
%
%
%
48 453

%
%
%
%
%
49 454

%
%
%
%
%
50 455

%
%
%
%
%
51 456

%
%
%
%
%
52 457

%
%
%
%
%
53 458

%
%
%
%
%
54 459

%
%
%
%
%
55 460

%
%
%
%
%
56 461

%
%
%
%
%
57 462

%
%
%
%
%
58 463

%
%
%
%
%
59 464

%
%
%
%
%
60 465

%
%
%
%
%
61 466

%
%
%
%
%
62 467

%
%
%
%
%
63 468

%
%
%
%
%
64 469

%
%
%
%
%
65 470

%
%
%
%
%
66 471

%
%
%
%
%
67 472

%
%
%
%
%
68 473

%
%
%
%
%
69 474

%
%
%
%
%
70 475

%
%
%
%
%
71 476

%
%
%
%
%
72 477

%
%
%
%
%
73 478

%
%
%
%
%
74 479

%
%
%
%
%
75 480

%
%
%
%
%
76 481

%
%
%
%
%
77 482

%
%
%
%
%
78 483

%
%
%
%
%
79 484

%
%
%
%
%
80 485

%
%
%
%
%
81 486

%
%
%
%
%
82 487

%
%
%
%
%
83 488

%
%
%
%
%
84 489

%
%
%
%
%
85 490

%
%
%
%
%
86 491

%
%
%
%
%
87 492

%
%
%
%
%
88 493

%
%
%
%
%
89 494

%
%
%
%
%
90 495

%
%
%
%
%
91 496

%
%
%
%
%
92 497

%
%
%
%
%
93 498

%
%
%
%
%
94 499

%
%
%
%
%