Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 100

%
%
%
%
%
4 101

%
%
%
%
%
5 102

%
%
%
%
%
6 103

%
%
%
%
%
7 104

%
%
%
%
%
8 105

%
%
%
%
%
9 106

%
%
%
%
%
10 107

%
%
%
%
%
11 108

%
%
%
%
%
12 109

%
%
%
%
%
13 110

%
%
%
%
%
14 111

%
%
%
%
%
15 112

%
%
%
%
%
16 113

%
%
%
%
%
17 114

%
%
%
%
%
18 115

%
%
%
%
%
19 116

%
%
%
%
%
20 117

%
%
%
%
%
21 118

%
%
%
%
%
22 119

%
%
%
%
%
23 120

%
%
%
%
%
24 121

%
%
%
%
%
25 122

%
%
%
%
%
26 123

%
%
%
%
%
27 124

%
%
%
%
%
28 125

%
%
%
%
%
29 126

%
%
%
%
%
30 127

%
%
%
%
%
31 128

%
%
%
%
%
32 129

%
%
%
%
%
33 130

%
%
%
%
%
34 131

%
%
%
%
%
35 132

%
%
%
%
%
36 133

%
%
%
%
%
37 134

%
%
%
%
%
38 135

%
%
%
%
%
39 1352

%
%
%
%
%
40 136

%
%
%
%
%
41 137

%
%
%
%
%
42 138

%
%
%
%
%
43 139

%
%
%
%
%
44 1418

%
%
%
%
%
45 1419

%
%
%
%
%
46 1420

%
%
%
%
%
47 1421

%
%
%
%
%
48 1422

%
%
%
%
%
49 1424

%
%
%
%
%
50 144

%
%
%
%
%
51 156

%
%
%
%
%
52 157

%
%
%
%
%
53 158

%
%
%
%
%
54 159

%
%
%
%
%