Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 0

%
%
%
%
%
6 0

%
%
%
%
%
7 0

%
%
%
%
%
8 100

%
%
%
%
%
9 101

%
%
%
%
%
10 102

%
%
%
%
%
11 103

%
%
%
%
%
12 104

%
%
%
%
%
13 105

%
%
%
%
%
14 106

%
%
%
%
%
15 107

%
%
%
%
%
16 108

%
%
%
%
%
17 109

%
%
%
%
%
18 110

%
%
%
%
%
19 111

%
%
%
%
%
20 112

%
%
%
%
%
21 113

%
%
%
%
%
22 114

%
%
%
%
%
23 115

%
%
%
%
%
24 116

%
%
%
%
%
25 117

%
%
%
%
%
26 118

%
%
%
%
%
27 119

%
%
%
%
%
28 120

%
%
%
%
%
29 121

%
%
%
%
%
30 122

%
%
%
%
%
31 123

%
%
%
%
%
32 124

%
%
%
%
%
33 125

%
%
%
%
%
34 126

%
%
%
%
%
35 127

%
%
%
%
%
36 128

%
%
%
%
%
37 129

%
%
%
%
%
38 130

%
%
%
%
%
39 131

%
%
%
%
%
40 132

%
%
%
%
%
41 133

%
%
%
%
%
42 134

%
%
%
%
%
43 1340

%
%
%
%
%
44 1341

%
%
%
%
%
45 135

%
%
%
%
%
46 1352

%
%
%
%
%
47 136

%
%
%
%
%
48 137

%
%
%
%
%
49 138

%
%
%
%
%
50 139

%
%
%
%
%
51 140

%
%
%
%
%
52 141

%
%
%
%
%
53 142

%
%
%
%
%
54 143

%
%
%
%
%
55 144

%
%
%
%
%
56 1449

%
%
%
%
%
57 145

%
%
%
%
%
58 1450

%
%
%
%
%
59 146

%
%
%
%
%
60 147

%
%
%
%
%
61 1471

%
%
%
%
%
62 1472

%
%
%
%
%
63 1473

%
%
%
%
%
64 1474

%
%
%
%
%
65 1475

%
%
%
%
%
66 1476

%
%
%
%
%
67 1477

%
%
%
%
%
68 148

%
%
%
%
%
69 149

%
%
%
%
%
70 150

%
%
%
%
%
71 151

%
%
%
%
%
72 152

%
%
%
%
%
73 153

%
%
%
%
%
74 1539

%
%
%
%
%
75 154

%
%
%
%
%
76 1540

%
%
%
%
%
77 1541

%
%
%
%
%
78 1542

%
%
%
%
%
79 1543

%
%
%
%
%
80 155

%
%
%
%
%
81 156

%
%
%
%
%
82 157

%
%
%
%
%
83 158

%
%
%
%
%
84 1585

%
%
%
%
%
85 159

%
%
%
%
%
86 160

%
%
%
%
%
87 161

%
%
%
%
%
88 163

%
%
%
%
%
89 1630

%
%
%
%
%
90 1631

%
%
%
%
%
91 1632

%
%
%
%
%
92 1649

%
%
%
%
%
93 165

%
%
%
%
%
94 166

%
%
%
%
%
95 167

%
%
%
%
%
96 1672

%
%
%
%
%
97 168

%
%
%
%
%
98 1681

%
%
%
%
%
99 1709

%
%
%
%
%
100 803

%
%
%
%
%