Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 0

%
%
%
%
%
6 0

%
%
%
%
%
7 0

%
%
%
%
%
8 0

%
%
%
%
%
9 0

%
%
%
%
%
10 0

%
%
%
%
%
11 0

%
%
%
%
%
12 0

%
%
%
%
%
13 0

%
%
%
%
%
14 1256

%
%
%
%
%
15 1257

%
%
%
%
%
16 1258

%
%
%
%
%
17 1259

%
%
%
%
%
18 1260

%
%
%
%
%
19 1267

%
%
%
%
%
20 1287

%
%
%
%
%
21 1288

%
%
%
%
%
22 1289

%
%
%
%
%
23 1290

%
%
%
%
%
24 1297

%
%
%
%
%
25 1298

%
%
%
%
%
26 1299

%
%
%
%
%
27 1301

%
%
%
%
%
28 1302

%
%
%
%
%
29 759

%
%
%
%
%
30 760

%
%
%
%
%
31 761

%
%
%
%
%
32 762

%
%
%
%
%
33 763

%
%
%
%
%
34 764

%
%
%
%
%
35 765

%
%
%
%
%
36 766

%
%
%
%
%
37 767

%
%
%
%
%
38 768

%
%
%
%
%
39 769

%
%
%
%
%
40 770

%
%
%
%
%
41 771

%
%
%
%
%
42 772

%
%
%
%
%
43 773

%
%
%
%
%
44 774

%
%
%
%
%
45 777

%
%
%
%
%
46 778

%
%
%
%
%
47 779

%
%
%
%
%
48 780

%
%
%
%
%
49 781

%
%
%
%
%
50 782

%
%
%
%
%
51 783

%
%
%
%
%
52 784

%
%
%
%
%
53 785

%
%
%
%
%
54 786

%
%
%
%
%
55 787

%
%
%
%
%
56 788

%
%
%
%
%
57 789

%
%
%
%
%
58 790

%
%
%
%
%
59 791

%
%
%
%
%
60 792

%
%
%
%
%
61 793

%
%
%
%
%
62 794

%
%
%
%
%
63 795

%
%
%
%
%
64 796

%
%
%
%
%
65 797

%
%
%
%
%
66 798

%
%
%
%
%
67 799

%
%
%
%
%
68 800

%
%
%
%
%
69 801

%
%
%
%
%
70 802

%
%
%
%
%
71 804

%
%
%
%
%
72 805

%
%
%
%
%