Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 0

%
%
%
%
%
6 0

%
%
%
%
%
7 0

%
%
%
%
%
8 0

%
%
%
%
%
9 0

%
%
%
%
%
10 0

%
%
%
%
%
11 0

%
%
%
%
%
12 0

%
%
%
%
%
13 0

%
%
%
%
%
14 0

%
%
%
%
%
15 0

%
%
%
%
%
16 0

%
%
%
%
%
17 0

%
%
%
%
%
18 0

%
%
%
%
%
19 0

%
%
%
%
%
20 0

%
%
%
%
%
21 0

%
%
%
%
%
22 0

%
%
%
%
%
23 0

%
%
%
%
%
24 0

%
%
%
%
%
25 0

%
%
%
%
%
26 0

%
%
%
%
%
27 0

%
%
%
%
%
28 0

%
%
%
%
%
29 0

%
%
%
%
%
30 0

%
%
%
%
%
31 0

%
%
%
%
%
32 0

%
%
%
%
%
33 0

%
%
%
%
%
34 0

%
%
%
%
%
35 0

%
%
%
%
%
36 0

%
%
%
%
%
37 0

%
%
%
%
%
38 0

%
%
%
%
%
39 0

%
%
%
%
%
40 0

%
%
%
%
%
41 0

%
%
%
%
%
42 0

%
%
%
%
%
43 0

%
%
%
%
%
44 0

%
%
%
%
%
45 0

%
%
%
%
%
46 0

%
%
%
%
%
47 1155

%
%
%
%
%
48 1156

%
%
%
%
%
49 1192

%
%
%
%
%
50 1193

%
%
%
%
%
51 1194

%
%
%
%
%
52 1198

%
%
%
%
%
53 1199

%
%
%
%
%
54 1200

%
%
%
%
%
55 1205

%
%
%
%
%
56 1206

%
%
%
%
%
57 1207

%
%
%
%
%
58 1208

%
%
%
%
%
59 1209

%
%
%
%
%
60 1210

%
%
%
%
%
61 1220

%
%
%
%
%
62 1221

%
%
%
%
%
63 1222

%
%
%
%
%
64 1223

%
%
%
%
%
65 1224

%
%
%
%
%
66 1225

%
%
%
%
%
67 1232

%
%
%
%
%
68 1232

%
%
%
%
%
69 1233

%
%
%
%
%
70 1234

%
%
%
%
%
71 1237

%
%
%
%
%
72 1238

%
%
%
%
%
73 1239

%
%
%
%
%
74 1240

%
%
%
%
%
75 1241

%
%
%
%
%
76 1244

%
%
%
%
%
77 1245

%
%
%
%
%
78 1247

%
%
%
%
%
79 1248

%
%
%
%
%
80 1267

%
%
%
%
%
81 1268

%
%
%
%
%
82 1269

%
%
%
%
%
83 1270

%
%
%
%
%
84 1271

%
%
%
%
%
85 1272

%
%
%
%
%
86 1273

%
%
%
%
%
87 1274

%
%
%
%
%
88 1275

%
%
%
%
%
89 1276

%
%
%
%
%
90 1277

%
%
%
%
%
91 225

%
%
%
%
%
92 229

%
%
%
%
%
93 230

%
%
%
%
%
94 231

%
%
%
%
%
95 232

%
%
%
%
%
96 233

%
%
%
%
%
97 234

%
%
%
%
%
98 235

%
%
%
%
%
99 236

%
%
%
%
%
100 237

%
%
%
%
%
101 238

%
%
%
%
%
102 239

%
%
%
%
%
103 240

%
%
%
%
%
104 241

%
%
%
%
%
105 245

%
%
%
%
%
106 246

%
%
%
%
%
107 247

%
%
%
%
%
108 248

%
%
%
%
%
109 249

%
%
%
%
%
110 250

%
%
%
%
%
111 251

%
%
%
%
%
112 252

%
%
%
%
%
113 253

%
%
%
%
%
114 254

%
%
%
%
%
115 255

%
%
%
%
%
116 256

%
%
%
%
%
117 257

%
%
%
%
%
118 258

%
%
%
%
%
119 259

%
%
%
%
%
120 260

%
%
%
%
%
121 261

%
%
%
%
%
122 262

%
%
%
%
%
123 263

%
%
%
%
%
124 264

%
%
%
%
%
125 265

%
%
%
%
%
126 266

%
%
%
%
%
127 267

%
%
%
%
%
128 268

%
%
%
%
%
129 269

%
%
%
%
%
130 270

%
%
%
%
%
131 271

%
%
%
%
%
132 272

%
%
%
%
%
133 273

%
%
%
%
%
134 274

%
%
%
%
%
135 275

%
%
%
%
%
136 276

%
%
%
%
%
137 277

%
%
%
%
%
138 278

%
%
%
%
%
139 279

%
%
%
%
%
140 280

%
%
%
%
%
141 281

%
%
%
%
%
142 282

%
%
%
%
%
143 283

%
%
%
%
%
144 284

%
%
%
%
%
145 285

%
%
%
%
%
146 286

%
%
%
%
%
147 287

%
%
%
%
%
148 288

%
%
%
%
%
149 289

%
%
%
%
%
150 290

%
%
%
%
%
151 291

%
%
%
%
%
152 292

%
%
%
%
%