Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 0

%
%
%
%
%
6 0

%
%
%
%
%
7 0

%
%
%
%
%
8 0

%
%
%
%
%
9 0

%
%
%
%
%
10 0

%
%
%
%
%
11 0

%
%
%
%
%
12 0

%
%
%
%
%
13 0

%
%
%
%
%
14 0

%
%
%
%
%
15 0

%
%
%
%
%
16 0

%
%
%
%
%
17 0

%
%
%
%
%
18 0

%
%
%
%
%
19 0

%
%
%
%
%
20 0

%
%
%
%
%
21 1158

%
%
%
%
%
22 1159

%
%
%
%
%
23 1160

%
%
%
%
%
24 1161

%
%
%
%
%
25 1162

%
%
%
%
%
26 1163

%
%
%
%
%
27 1164

%
%
%
%
%
28 1165

%
%
%
%
%
29 1166

%
%
%
%
%
30 1167

%
%
%
%
%
31 1168

%
%
%
%
%
32 1169

%
%
%
%
%
33 1170

%
%
%
%
%
34 1197

%
%
%
%
%
35 1201

%
%
%
%
%
36 1202

%
%
%
%
%
37 1217

%
%
%
%
%
38 1262

%
%
%
%
%
39 1263

%
%
%
%
%
40 1264

%
%
%
%
%
41 455

%
%
%
%
%
42 456

%
%
%
%
%
43 457

%
%
%
%
%
44 458

%
%
%
%
%
45 459

%
%
%
%
%
46 461

%
%
%
%
%
47 462

%
%
%
%
%
48 463

%
%
%
%
%
49 464

%
%
%
%
%
50 465

%
%
%
%
%
51 466

%
%
%
%
%
52 467

%
%
%
%
%
53 468

%
%
%
%
%
54 470

%
%
%
%
%
55 471

%
%
%
%
%
56 472

%
%
%
%
%