Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 0

%
%
%
%
%
6 0

%
%
%
%
%
7 0

%
%
%
%
%
8 0

%
%
%
%
%
9 0

%
%
%
%
%
10 0

%
%
%
%
%
11 0

%
%
%
%
%
12 0

%
%
%
%
%
13 0

%
%
%
%
%
14 0

%
%
%
%
%
15 0

%
%
%
%
%
16 0

%
%
%
%
%
17 0

%
%
%
%
%
18 0

%
%
%
%
%
19 0

%
%
%
%
%
20 0

%
%
%
%
%
21 0

%
%
%
%
%
22 0

%
%
%
%
%
23 0

%
%
%
%
%
24 0

%
%
%
%
%
25 0

%
%
%
%
%
26 0

%
%
%
%
%
27 0

%
%
%
%
%
28 0

%
%
%
%
%
29 0

%
%
%
%
%
30 0

%
%
%
%
%
31 0

%
%
%
%
%
32 0

%
%
%
%
%
33 0

%
%
%
%
%
34 0

%
%
%
%
%
35 0

%
%
%
%
%
36 0

%
%
%
%
%
37 0

%
%
%
%
%
38 0

%
%
%
%
%
39 0

%
%
%
%
%
40 0

%
%
%
%
%
41 0

%
%
%
%
%
42 0

%
%
%
%
%
43 0

%
%
%
%
%
44 0

%
%
%
%
%
45 0

%
%
%
%
%
46 0

%
%
%
%
%
47 0

%
%
%
%
%
48 0

%
%
%
%
%
49 0

%
%
%
%
%
50 0

%
%
%
%
%
51 0

%
%
%
%
%
52 0

%
%
%
%
%
53 0

%
%
%
%
%
54 0

%
%
%
%
%
55 0

%
%
%
%
%
56 0

%
%
%
%
%
57 0

%
%
%
%
%
58 0

%
%
%
%
%
59 0

%
%
%
%
%
60 0

%
%
%
%
%
61 0

%
%
%
%
%
62 0

%
%
%
%
%
63 0

%
%
%
%
%
64 0

%
%
%
%
%
65 0

%
%
%
%
%
66 0

%
%
%
%
%
67 0

%
%
%
%
%
68 0

%
%
%
%
%
69 0

%
%
%
%
%
70 0

%
%
%
%
%
71 0

%
%
%
%
%
72 0

%
%
%
%
%
73 0

%
%
%
%
%
74 0

%
%
%
%
%
75 0

%
%
%
%
%
76 0

%
%
%
%
%
77 0

%
%
%
%
%
78 0

%
%
%
%
%
79 0

%
%
%
%
%
80 0

%
%
%
%
%
81 0

%
%
%
%
%
82 0

%
%
%
%
%
83 0

%
%
%
%
%
84 0

%
%
%
%
%
85 0

%
%
%
%
%
86 0

%
%
%
%
%
87 0

%
%
%
%
%
88 0

%
%
%
%
%
89 0

%
%
%
%
%
90 0

%
%
%
%
%
91 0

%
%
%
%
%
92 0

%
%
%
%
%
93 0

%
%
%
%
%
94 0

%
%
%
%
%
95 0

%
%
%
%
%
96 0

%
%
%
%
%
97 0

%
%
%
%
%
98 0

%
%
%
%
%
99 0

%
%
%
%
%
100 0

%
%
%
%
%
101 0

%
%
%
%
%
102 0

%
%
%
%
%
103 0

%
%
%
%
%
104 0

%
%
%
%
%
105 0

%
%
%
%
%
106 0

%
%
%
%
%
107 0

%
%
%
%
%
108 0

%
%
%
%
%
109 0

%
%
%
%
%
110 0

%
%
%
%
%
111 0

%
%
%
%
%
112 0

%
%
%
%
%
113 0

%
%
%
%
%
114 0

%
%
%
%
%
115 0

%
%
%
%
%
116 0

%
%
%
%
%
117 0

%
%
%
%
%
118 0

%
%
%
%
%
119 0

%
%
%
%
%
120 0

%
%
%
%
%
121 0

%
%
%
%
%
122 0

%
%
%
%
%
123 0

%
%
%
%
%
124 0

%
%
%
%
%
125 0

%
%
%
%
%
126 0

%
%
%
%
%
127 0

%
%
%
%
%
128 0

%
%
%
%
%
129 0

%
%
%
%
%
130 0

%
%
%
%
%
131 0

%
%
%
%
%
132 0

%
%
%
%
%
133 0

%
%
%
%
%
134 0

%
%
%
%
%
135 0

%
%
%
%
%
136 0

%
%
%
%
%
137 0

%
%
%
%
%
138 0

%
%
%
%
%
139 0

%
%
%
%
%
140 0

%
%
%
%
%
141 0

%
%
%
%
%
142 0

%
%
%
%
%
143 0

%
%
%
%
%
144 0

%
%
%
%
%
145 0

%
%
%
%
%
146 0

%
%
%
%
%
147 0

%
%
%
%
%
148 0

%
%
%
%
%
149 0

%
%
%
%
%
150 0

%
%
%
%
%
151 0

%
%
%
%
%
152 0

%
%
%
%
%
153 0

%
%
%
%
%
154 0

%
%
%
%
%
155 0

%
%
%
%
%
156 0

%
%
%
%
%
157 0

%
%
%
%
%
158 0

%
%
%
%
%
159 0

%
%
%
%
%
160 0

%
%
%
%
%
161 0

%
%
%
%
%
162 0

%
%
%
%
%
163 0

%
%
%
%
%
164 0

%
%
%
%
%
165 0

%
%
%
%
%
166 0

%
%
%
%
%
167 0

%
%
%
%
%
168 0

%
%
%
%
%
169 0

%
%
%
%
%
170 0

%
%
%
%
%
171 0

%
%
%
%
%
172 0

%
%
%
%
%
173 0

%
%
%
%
%
174 0

%
%
%
%
%
175 0

%
%
%
%
%
176 0

%
%
%
%
%
177 0

%
%
%
%
%
178 0

%
%
%
%
%
179 0

%
%
%
%
%
180 0

%
%
%
%
%
181 0

%
%
%
%
%
182 0

%
%
%
%
%
183 0

%
%
%
%
%
184 0

%
%
%
%
%
185 0

%
%
%
%
%
186 0

%
%
%
%
%
187 0

%
%
%
%
%
188 0

%
%
%
%
%
189 0

%
%
%
%
%
190 0

%
%
%
%
%
191 0

%
%
%
%
%
192 0

%
%
%
%
%
193 0

%
%
%
%
%
194 0

%
%
%
%
%
195 0

%
%
%
%
%
196 0

%
%
%
%
%
197 0

%
%
%
%
%
198 0

%
%
%
%
%
199 0

%
%
%
%
%
200 0

%
%
%
%
%
201 0

%
%
%
%
%
202 0

%
%
%
%
%
203 0

%
%
%
%
%
204 0

%
%
%
%
%
205 0

%
%
%
%
%
206 0

%
%
%
%
%
207 0

%
%
%
%
%
208 0

%
%
%
%
%
209 0

%
%
%
%
%
210 0

%
%
%
%
%
211 0

%
%
%
%
%
212 0

%
%
%
%
%
213 0

%
%
%
%
%
214 0

%
%
%
%
%
215 0

%
%
%
%
%
216 0

%
%
%
%
%
217 0

%
%
%
%
%
218 0

%
%
%
%
%
219 0

%
%
%
%
%
220 0

%
%
%
%
%
221 0

%
%
%
%
%
222 0

%
%
%
%
%
223 0

%
%
%
%
%
224 0

%
%
%
%
%
225 0

%
%
%
%
%
226 0

%
%
%
%
%
227 0

%
%
%
%
%
228 0

%
%
%
%
%
229 0

%
%
%
%
%
230 0

%
%
%
%
%
231 0

%
%
%
%
%
232 0

%
%
%
%
%
233 0

%
%
%
%
%
234 0

%
%
%
%
%
235 0

%
%
%
%
%
236 0

%
%
%
%
%
237 0

%
%
%
%
%
238 0

%
%
%
%
%
239 0

%
%
%
%
%
240 0

%
%
%
%
%
241 0

%
%
%
%
%
242 0

%
%
%
%
%
243 0

%
%
%
%
%
244 0

%
%
%
%
%
245 0

%
%
%
%
%
246 0

%
%
%
%
%
247 0

%
%
%
%
%
248 0

%
%
%
%
%
249 0

%
%
%
%
%
250 0

%
%
%
%
%
251 0

%
%
%
%
%
252 0

%
%
%
%
%
253 0

%
%
%
%
%
254 0

%
%
%
%
%
255 0

%
%
%
%
%
256 0

%
%
%
%
%
257 0

%
%
%
%
%
258 0

%
%
%
%
%
259 0

%
%
%
%
%
260 0

%
%
%
%
%
261 0

%
%
%
%
%
262 0

%
%
%
%
%
263 0

%
%
%
%
%
264 0

%
%
%
%
%
265 0

%
%
%
%
%
266 0

%
%
%
%
%
267 0

%
%
%
%
%
268 0

%
%
%
%
%
269 0

%
%
%
%
%
270 0

%
%
%
%
%
271 0

%
%
%
%
%
272 0

%
%
%
%
%
273 0

%
%
%
%
%
274 0

%
%
%
%
%
275 0

%
%
%
%
%
276 0

%
%
%
%
%
277 0

%
%
%
%
%
278 0

%
%
%
%
%
279 0

%
%
%
%
%
280 0

%
%
%
%
%
281 0

%
%
%
%
%
282 0

%
%
%
%
%
283 0

%
%
%
%
%
284 0

%
%
%
%
%
285 0

%
%
%
%
%
286 0

%
%
%
%
%
287 0

%
%
%
%
%
288 0

%
%
%
%
%
289 0

%
%
%
%
%
290 0

%
%
%
%
%
291 0

%
%
%
%
%
292 0

%
%
%
%
%
293 0

%
%
%
%
%
294 0

%
%
%
%
%
295 0

%
%
%
%
%
296 0

%
%
%
%
%
297 0

%
%
%
%
%
298 0

%
%
%
%
%
299 0

%
%
%
%
%
300 0

%
%
%
%
%
301 0

%
%
%
%
%
302 0

%
%
%
%
%
303 0

%
%
%
%
%
304 0

%
%
%
%
%
305 0

%
%
%
%
%
306 0

%
%
%
%
%
307 0

%
%
%
%
%
308 0

%
%
%
%
%
309 0

%
%
%
%
%
310 0

%
%
%
%
%
311 0

%
%
%
%
%
312 0

%
%
%
%
%
313 0

%
%
%
%
%
314 0

%
%
%
%
%
315 0

%
%
%
%
%
316 0

%
%
%
%
%
317 0

%
%
%
%
%
318 0

%
%
%
%
%
319 0

%
%
%
%
%
320 0

%
%
%
%
%
321 0

%
%
%
%
%
322 0

%
%
%
%
%
323 0

%
%
%
%
%
324 0

%
%
%
%
%
325 0

%
%
%
%
%
326 0

%
%
%
%
%
327 0

%
%
%
%
%
328 0

%
%
%
%
%
329 0

%
%
%
%
%
330 0

%
%
%
%
%
331 0

%
%
%
%
%
332 0

%
%
%
%
%
333 0

%
%
%
%
%
334 0

%
%
%
%
%
335 0

%
%
%
%
%
336 0

%
%
%
%
%
337 0

%
%
%
%
%
338 0

%
%
%
%
%
339 0

%
%
%
%
%
340 0

%
%
%
%
%
341 0

%
%
%
%
%
342 0

%
%
%
%
%
343 0

%
%
%
%
%
344 0

%
%
%
%
%
345 0

%
%
%
%
%
346 0

%
%
%
%
%
347 0

%
%
%
%
%
348 0

%
%
%
%
%
349 0

%
%
%
%
%
350 0

%
%
%
%
%
351 0

%
%
%
%
%
352 0

%
%
%
%
%
353 0

%
%
%
%
%
354 0

%
%
%
%
%
355 0

%
%
%
%
%
356 0

%
%
%
%
%
357 0

%
%
%
%
%
358 0

%
%
%
%
%
359 0

%
%
%
%
%
360 0

%
%
%
%
%
361 0

%
%
%
%
%
362 0

%
%
%
%
%
363 0

%
%
%
%
%
364 0

%
%
%
%
%
365 0

%
%
%
%
%
366 0

%
%
%
%
%
367 0

%
%
%
%
%
368 0

%
%
%
%
%
369 0

%
%
%
%
%
370 0

%
%
%
%
%
371 0

%
%
%
%
%
372 0

%
%
%
%
%
373 0

%
%
%
%
%
374 0

%
%
%
%
%
375 0

%
%
%
%
%
376 0

%
%
%
%
%
377 0

%
%
%
%
%
378 0

%
%
%
%
%
379 0

%
%
%
%
%
380 0

%
%
%
%
%
381 0

%
%
%
%
%
382 0

%
%
%
%
%
383 0

%
%
%
%
%
384 0

%
%
%
%
%
385 0

%
%
%
%
%
386 0

%
%
%
%
%
387 0

%
%
%
%
%
388 0

%
%
%
%
%
389 0

%
%
%
%
%
390 0

%
%
%
%
%
391 0

%
%
%
%
%
392 0

%
%
%
%
%
393 0

%
%
%
%
%
394 0

%
%
%
%
%
395 0

%
%
%
%
%
396 0

%
%
%
%
%
397 0

%
%
%
%
%
398 0

%
%
%
%
%
399 0

%
%
%
%
%
400 0

%
%
%
%
%
401 0

%
%
%
%
%
402 0

%
%
%
%
%
403 0

%
%
%
%
%
404 0

%
%
%
%
%
405 0

%
%
%
%
%
406 0

%
%
%
%
%
407 0

%
%
%
%
%
408 0

%
%
%
%
%
409 0

%
%
%
%
%
410 0

%
%
%
%
%
411 0

%
%
%
%
%
412 0

%
%
%
%
%
413 0

%
%
%
%
%
414 0

%
%
%
%
%
415 0

%
%
%
%
%
416 0

%
%
%
%
%
417 0

%
%
%
%
%
418 0

%
%
%
%
%
419 0

%
%
%
%
%
420 0

%
%
%
%
%
421 0

%
%
%
%
%
422 0

%
%
%
%
%
423 0

%
%
%
%
%
424 0

%
%
%
%
%
425 0

%
%
%
%
%
426 0

%
%
%
%
%
427 0

%
%
%
%
%
428 0

%
%
%
%
%
429 0

%
%
%
%
%
430 0

%
%
%
%
%
431 674

%
%
%
%
%