Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 1007

%
%
%
%
%
6 1027

%
%
%
%
%
7 1030

%
%
%
%
%
8 1032

%
%
%
%
%
9 1033

%
%
%
%
%
10 1034

%
%
%
%
%
11 1035

%
%
%
%
%
12 1248

%
%
%
%
%
13 820

%
%
%
%
%
14 821

%
%
%
%
%
15 822

%
%
%
%
%
16 823

%
%
%
%
%
17 824

%
%
%
%
%
18 825

%
%
%
%
%
19 826

%
%
%
%
%
20 827

%
%
%
%
%
21 828

%
%
%
%
%
22 829

%
%
%
%
%
23 830

%
%
%
%
%
24 831

%
%
%
%
%
25 832

%
%
%
%
%
26 833

%
%
%
%
%
27 834

%
%
%
%
%
28 835

%
%
%
%
%
29 836

%
%
%
%
%
30 837

%
%
%
%
%
31 838

%
%
%
%
%
32 839

%
%
%
%
%
33 840

%
%
%
%
%
34 841

%
%
%
%
%
35 842

%
%
%
%
%
36 843

%
%
%
%
%
37 844

%
%
%
%
%
38 845

%
%
%
%
%
39 846

%
%
%
%
%
40 847

%
%
%
%
%
41 848

%
%
%
%
%
42 849

%
%
%
%
%
43 850

%
%
%
%
%
44 851

%
%
%
%
%
45 852

%
%
%
%
%
46 853

%
%
%
%
%
47 854

%
%
%
%
%
48 855

%
%
%
%
%
49 856

%
%
%
%
%
50 857

%
%
%
%
%
51 858

%
%
%
%
%
52 859

%
%
%
%
%
53 860

%
%
%
%
%
54 861

%
%
%
%
%
55 862

%
%
%
%
%
56 863

%
%
%
%
%