Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 0

%
%
%
%
%
6 0

%
%
%
%
%
7 0

%
%
%
%
%
8 0

%
%
%
%
%
9 0

%
%
%
%
%
10 0

%
%
%
%
%
11 0

%
%
%
%
%
12 0

%
%
%
%
%
13 0

%
%
%
%
%
14 0

%
%
%
%
%
15 1000

%
%
%
%
%
16 1001

%
%
%
%
%
17 1002

%
%
%
%
%
18 1003

%
%
%
%
%
19 1004

%
%
%
%
%
20 1005

%
%
%
%
%
21 1006

%
%
%
%
%
22 1008

%
%
%
%
%
23 1009

%
%
%
%
%
24 1010

%
%
%
%
%
25 1197

%
%
%
%
%
26 1264

%
%
%
%
%
27 1265

%
%
%
%
%
28 1313

%
%
%
%
%
29 1314

%
%
%
%
%
30 1315

%
%
%
%
%
31 1316

%
%
%
%
%
32 1325

%
%
%
%
%
33 1326

%
%
%
%
%
34 1327

%
%
%
%
%
35 1333

%
%
%
%
%
36 1348

%
%
%
%
%
37 1392

%
%
%
%
%
38 683

%
%
%
%
%
39 684

%
%
%
%
%
40 685

%
%
%
%
%
41 686

%
%
%
%
%
42 687

%
%
%
%
%
43 688

%
%
%
%
%
44 689

%
%
%
%
%
45 690

%
%
%
%
%
46 691

%
%
%
%
%
47 692

%
%
%
%
%
48 693

%
%
%
%
%
49 694

%
%
%
%
%
50 695

%
%
%
%
%
51 696

%
%
%
%
%
52 697

%
%
%
%
%
53 698

%
%
%
%
%
54 699

%
%
%
%
%
55 700

%
%
%
%
%
56 701

%
%
%
%
%
57 702

%
%
%
%
%
58 703

%
%
%
%
%
59 704

%
%
%
%
%
60 705

%
%
%
%
%
61 706

%
%
%
%
%
62 707

%
%
%
%
%
63 708

%
%
%
%
%
64 709

%
%
%
%
%
65 710

%
%
%
%
%
66 711

%
%
%
%
%
67 712

%
%
%
%
%
68 713

%
%
%
%
%
69 714

%
%
%
%
%
70 715

%
%
%
%
%
71 716

%
%
%
%
%
72 717

%
%
%
%
%
73 718

%
%
%
%
%
74 719

%
%
%
%
%
75 720

%
%
%
%
%
76 721

%
%
%
%
%
77 722

%
%
%
%
%
78 723

%
%
%
%
%
79 724

%
%
%
%
%
80 725

%
%
%
%
%
81 726

%
%
%
%
%
82 727

%
%
%
%
%
83 728

%
%
%
%
%
84 729

%
%
%
%
%
85 730

%
%
%
%
%
86 731

%
%
%
%
%
87 732

%
%
%
%
%
88 773

%
%
%
%
%
89 774

%
%
%
%
%
90 779

%
%
%
%
%
91 818

%
%
%
%
%
92 819

%
%
%
%
%