Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 0

%
%
%
%
%
6 0

%
%
%
%
%
7 0

%
%
%
%
%
8 0

%
%
%
%
%
9 0

%
%
%
%
%
10 0

%
%
%
%
%
11 0

%
%
%
%
%
12 0

%
%
%
%
%
13 0

%
%
%
%
%
14 0

%
%
%
%
%
15 1159

%
%
%
%
%
16 1160

%
%
%
%
%
17 1163

%
%
%
%
%
18 1164

%
%
%
%
%
19 1166

%
%
%
%
%
20 1168

%
%
%
%
%
21 1182

%
%
%
%
%
22 1183

%
%
%
%
%
23 1196

%
%
%
%
%
24 1204

%
%
%
%
%
25 1317

%
%
%
%
%
26 1349

%
%
%
%
%
27 1350

%
%
%
%
%
28 1351

%
%
%
%
%
29 1352

%
%
%
%
%
30 1374

%
%
%
%
%
31 600

%
%
%
%
%
32 601

%
%
%
%
%
33 602

%
%
%
%
%
34 603

%
%
%
%
%
35 604

%
%
%
%
%
36 605

%
%
%
%
%
37 606

%
%
%
%
%
38 607

%
%
%
%
%
39 608

%
%
%
%
%
40 609

%
%
%
%
%
41 610

%
%
%
%
%
42 611

%
%
%
%
%
43 612

%
%
%
%
%
44 613

%
%
%
%
%
45 614

%
%
%
%
%
46 615

%
%
%
%
%
47 616

%
%
%
%
%
48 617

%
%
%
%
%
49 618

%
%
%
%
%
50 619

%
%
%
%
%
51 620

%
%
%
%
%
52 621

%
%
%
%
%
53 622

%
%
%
%
%
54 623

%
%
%
%
%
55 624

%
%
%
%
%
56 625

%
%
%
%
%
57 626

%
%
%
%
%
58 627

%
%
%
%
%
59 628

%
%
%
%
%
60 629

%
%
%
%
%
61 630

%
%
%
%
%
62 631

%
%
%
%
%
63 632

%
%
%
%
%
64 633

%
%
%
%
%
65 634

%
%
%
%
%
66 635

%
%
%
%
%
67 636

%
%
%
%
%
68 637

%
%
%
%
%
69 638

%
%
%
%
%
70 639

%
%
%
%
%
71 640

%
%
%
%
%
72 641

%
%
%
%
%
73 642

%
%
%
%
%
74 643

%
%
%
%
%
75 644

%
%
%
%
%
76 645

%
%
%
%
%
77 646

%
%
%
%
%
78 647

%
%
%
%
%
79 648

%
%
%
%
%
80 649

%
%
%
%
%
81 650

%
%
%
%
%
82 651

%
%
%
%
%
83 652

%
%
%
%
%
84 653

%
%
%
%
%
85 654

%
%
%
%
%
86 655

%
%
%
%
%
87 656

%
%
%
%
%
88 657

%
%
%
%
%
89 658

%
%
%
%
%
90 659

%
%
%
%
%
91 660

%
%
%
%
%
92 661

%
%
%
%
%
93 662

%
%
%
%
%
94 663

%
%
%
%
%
95 664

%
%
%
%
%
96 665

%
%
%
%
%
97 666

%
%
%
%
%
98 667

%
%
%
%
%
99 668

%
%
%
%
%
100 669

%
%
%
%
%
101 670

%
%
%
%
%
102 671

%
%
%
%
%
103 672

%
%
%
%
%
104 673

%
%
%
%
%
105 674

%
%
%
%
%
106 675

%
%
%
%
%
107 676

%
%
%
%
%
108 677

%
%
%
%
%
109 678

%
%
%
%
%
110 679

%
%
%
%
%
111 680

%
%
%
%
%
112 681

%
%
%
%
%
113 771

%
%
%
%
%
114 772

%
%
%
%
%
115 800

%
%
%
%
%