Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 1031

%
%
%
%
%
3 1203

%
%
%
%
%
4 1220

%
%
%
%
%
5 1221

%
%
%
%
%
6 1222

%
%
%
%
%
7 1230

%
%
%
%
%
8 1276

%
%
%
%
%
9 1307

%
%
%
%
%
10 1308

%
%
%
%
%
11 1309

%
%
%
%
%
12 1312

%
%
%
%
%
13 1390

%
%
%
%
%
14 1391

%
%
%
%
%
15 1521

%
%
%
%
%
16 1522

%
%
%
%
%
17 1538

%
%
%
%
%
18 1544

%
%
%
%
%
19 1545

%
%
%
%
%
20 1548

%
%
%
%
%
21 1549

%
%
%
%
%
22 1550

%
%
%
%
%
23 784

%
%
%
%
%
24 785

%
%
%
%
%
25 786

%
%
%
%
%
26 787

%
%
%
%
%
27 788

%
%
%
%
%
28 789

%
%
%
%
%
29 790

%
%
%
%
%
30 791

%
%
%
%
%
31 792

%
%
%
%
%
32 793

%
%
%
%
%
33 794

%
%
%
%
%
34 795

%
%
%
%
%
35 796

%
%
%
%
%
36 797

%
%
%
%
%
37 798

%
%
%
%
%
38 799

%
%
%
%
%
39 800

%
%
%
%
%
40 801

%
%
%
%
%
41 802

%
%
%
%
%
42 803

%
%
%
%
%
43 804

%
%
%
%
%
44 805

%
%
%
%
%
45 806

%
%
%
%
%
46 807

%
%
%
%
%
47 808

%
%
%
%
%
48 809

%
%
%
%
%
49 810

%
%
%
%
%
50 811

%
%
%
%
%
51 812

%
%
%
%
%
52 813

%
%
%
%
%
53 814

%
%
%
%
%
54 815

%
%
%
%
%
55 816

%
%
%
%
%
56 817

%
%
%
%
%