Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 0

%
%
%
%
%
6 0

%
%
%
%
%
7 0

%
%
%
%
%
8 0

%
%
%
%
%
9 0

%
%
%
%
%
10 0

%
%
%
%
%
11 0

%
%
%
%
%
12 0

%
%
%
%
%
13 0

%
%
%
%
%
14 0

%
%
%
%
%
15 0

%
%
%
%
%
16 0

%
%
%
%
%
17 0

%
%
%
%
%
18 0

%
%
%
%
%
19 0

%
%
%
%
%
20 0

%
%
%
%
%
21 0

%
%
%
%
%
22 0

%
%
%
%
%
23 0

%
%
%
%
%
24 0

%
%
%
%
%
25 0

%
%
%
%
%
26 0

%
%
%
%
%
27 0

%
%
%
%
%
28 0

%
%
%
%
%
29 0

%
%
%
%
%
30 0

%
%
%
%
%
31 0

%
%
%
%
%
32 0

%
%
%
%
%
33 0

%
%
%
%
%
34 0

%
%
%
%
%
35 0

%
%
%
%
%
36 0

%
%
%
%
%
37 0

%
%
%
%
%
38 0

%
%
%
%
%
39 0

%
%
%
%
%
40 0

%
%
%
%
%
41 0

%
%
%
%
%
42 0

%
%
%
%
%
43 0

%
%
%
%
%
44 0

%
%
%
%
%
45 0

%
%
%
%
%
46 0

%
%
%
%
%
47 0

%
%
%
%
%
48 0

%
%
%
%
%
49 0

%
%
%
%
%
50 0

%
%
%
%
%
51 0

%
%
%
%
%
52 0

%
%
%
%
%
53 0

%
%
%
%
%
54 0

%
%
%
%
%
55 0

%
%
%
%
%
56 0

%
%
%
%
%
57 0

%
%
%
%
%
58 0

%
%
%
%
%
59 0

%
%
%
%
%
60 0

%
%
%
%
%
61 0

%
%
%
%
%
62 0

%
%
%
%
%
63 0

%
%
%
%
%
64 0

%
%
%
%
%
65 0

%
%
%
%
%
66 0

%
%
%
%
%
67 0

%
%
%
%
%
68 0

%
%
%
%
%
69 0

%
%
%
%
%
70 0

%
%
%
%
%
71 0

%
%
%
%
%
72 0

%
%
%
%
%
73 0

%
%
%
%
%
74 0

%
%
%
%
%
75 0

%
%
%
%
%
76 0

%
%
%
%
%
77 0

%
%
%
%
%
78 0

%
%
%
%
%
79 0

%
%
%
%
%
80 0

%
%
%
%
%
81 0

%
%
%
%
%
82 0

%
%
%
%
%
83 0

%
%
%
%
%
84 0

%
%
%
%
%
85 0

%
%
%
%
%
86 0

%
%
%
%
%
87 0

%
%
%
%
%
88 0

%
%
%
%
%
89 0

%
%
%
%
%
90 0

%
%
%
%
%
91 0

%
%
%
%
%
92 0

%
%
%
%
%
93 0

%
%
%
%
%
94 0

%
%
%
%
%
95 0

%
%
%
%
%
96 0

%
%
%
%
%
97 0

%
%
%
%
%
98 0

%
%
%
%
%
99 0

%
%
%
%
%
100 0

%
%
%
%
%
101 0

%
%
%
%
%
102 0

%
%
%
%
%
103 0

%
%
%
%
%
104 0

%
%
%
%
%
105 0

%
%
%
%
%
106 0

%
%
%
%
%
107 0

%
%
%
%
%
108 0

%
%
%
%
%
109 0

%
%
%
%
%
110 0

%
%
%
%
%
111 0

%
%
%
%
%
112 0

%
%
%
%
%
113 0

%
%
%
%
%
114 0

%
%
%
%
%
115 0

%
%
%
%
%
116 0

%
%
%
%
%
117 0

%
%
%
%
%
118 0

%
%
%
%
%
119 0

%
%
%
%
%
120 0

%
%
%
%
%
121 0

%
%
%
%
%
122 0

%
%
%
%
%
123 0

%
%
%
%
%
124 0

%
%
%
%
%
125 0

%
%
%
%
%
126 0

%
%
%
%
%
127 0

%
%
%
%
%
128 0

%
%
%
%
%
129 0

%
%
%
%
%
130 0

%
%
%
%
%
131 0

%
%
%
%
%
132 0

%
%
%
%
%
133 0

%
%
%
%
%
134 0

%
%
%
%
%