Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 1003

%
%
%
%
%
6 1005

%
%
%
%
%
7 1012

%
%
%
%
%
8 1013

%
%
%
%
%
9 1015

%
%
%
%
%
10 1018

%
%
%
%
%
11 1027

%
%
%
%
%
12 1029

%
%
%
%
%
13 1030

%
%
%
%
%
14 1031

%
%
%
%
%
15 1032

%
%
%
%
%
16 1033

%
%
%
%
%
17 1039

%
%
%
%
%
18 1048

%
%
%
%
%
19 1049

%
%
%
%
%
20 1050

%
%
%
%
%
21 1058

%
%
%
%
%
22 111

%
%
%
%
%
23 1267

%
%
%
%
%
24 1279

%
%
%
%
%
25 1291

%
%
%
%
%
26 1313

%
%
%
%
%
27 1320

%
%
%
%
%
28 1328

%
%
%
%
%
29 1329

%
%
%
%
%
30 1359

%
%
%
%
%
31 1625

%
%
%
%
%
32 1626

%
%
%
%
%
33 510

%
%
%
%
%
34 511

%
%
%
%
%
35 512

%
%
%
%
%
36 513

%
%
%
%
%
37 514

%
%
%
%
%
38 515

%
%
%
%
%
39 516

%
%
%
%
%
40 517

%
%
%
%
%
41 518

%
%
%
%
%
42 519

%
%
%
%
%
43 520

%
%
%
%
%
44 521

%
%
%
%
%
45 522

%
%
%
%
%
46 523

%
%
%
%
%
47 524

%
%
%
%
%
48 525

%
%
%
%
%
49 526

%
%
%
%
%
50 527

%
%
%
%
%
51 528

%
%
%
%
%
52 529

%
%
%
%
%
53 530

%
%
%
%
%
54 531

%
%
%
%
%
55 532

%
%
%
%
%
56 533

%
%
%
%
%
57 534

%
%
%
%
%
58 535

%
%
%
%
%
59 536

%
%
%
%
%
60 538

%
%
%
%
%
61 539

%
%
%
%
%
62 540

%
%
%
%
%
63 541

%
%
%
%
%