Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 0

%
%
%
%
%
6 0

%
%
%
%
%
7 0

%
%
%
%
%
8 0

%
%
%
%
%
9 0

%
%
%
%
%
10 0

%
%
%
%
%
11 0

%
%
%
%
%
12 0

%
%
%
%
%
13 0

%
%
%
%
%
14 0

%
%
%
%
%
15 0

%
%
%
%
%
16 0

%
%
%
%
%
17 0

%
%
%
%
%
18 0

%
%
%
%
%
19 0

%
%
%
%
%
20 0

%
%
%
%
%
21 0

%
%
%
%
%
22 100

%
%
%
%
%
23 1006

%
%
%
%
%
24 1007

%
%
%
%
%
25 1008

%
%
%
%
%
26 1009

%
%
%
%
%
27 101

%
%
%
%
%
28 1010

%
%
%
%
%
29 1011

%
%
%
%
%
30 1012

%
%
%
%
%
31 1016

%
%
%
%
%
32 1019

%
%
%
%
%
33 102

%
%
%
%
%
34 1020

%
%
%
%
%
35 1021

%
%
%
%
%
36 1022

%
%
%
%
%
37 1023

%
%
%
%
%
38 103

%
%
%
%
%
39 104

%
%
%
%
%
40 105

%
%
%
%
%
41 106

%
%
%
%
%
42 107

%
%
%
%
%
43 108

%
%
%
%
%
44 109

%
%
%
%
%
45 1097

%
%
%
%
%
46 110

%
%
%
%
%
47 1103

%
%
%
%
%
48 111

%
%
%
%
%
49 1119

%
%
%
%
%
50 112

%
%
%
%
%
51 1120

%
%
%
%
%
52 1121

%
%
%
%
%
53 1122

%
%
%
%
%
54 1123

%
%
%
%
%
55 1124

%
%
%
%
%
56 1126

%
%
%
%
%
57 1129

%
%
%
%
%
58 113

%
%
%
%
%
59 1130

%
%
%
%
%
60 1131

%
%
%
%
%
61 1132

%
%
%
%
%
62 1136

%
%
%
%
%
63 1137

%
%
%
%
%
64 1138

%
%
%
%
%
65 1139

%
%
%
%
%
66 114

%
%
%
%
%
67 1143

%
%
%
%
%
68 1144

%
%
%
%
%
69 1145

%
%
%
%
%
70 1146

%
%
%
%
%
71 1147

%
%
%
%
%
72 1148

%
%
%
%
%
73 1149

%
%
%
%
%
74 115

%
%
%
%
%
75 1150

%
%
%
%
%
76 1151

%
%
%
%
%
77 1152

%
%
%
%
%
78 1153

%
%
%
%
%
79 1154

%
%
%
%
%
80 1155

%
%
%
%
%
81 1156

%
%
%
%
%
82 1157

%
%
%
%
%
83 1158

%
%
%
%
%
84 116

%
%
%
%
%
85 1164

%
%
%
%
%
86 117

%
%
%
%
%
87 118

%
%
%
%
%
88 1183

%
%
%
%
%
89 1184

%
%
%
%
%
90 1185

%
%
%
%
%
91 1186

%
%
%
%
%
92 1187

%
%
%
%
%
93 1188

%
%
%
%
%
94 1189

%
%
%
%
%
95 119

%
%
%
%
%
96 1190

%
%
%
%
%
97 1191

%
%
%
%
%
98 1192

%
%
%
%
%
99 1193

%
%
%
%
%
100 1194

%
%
%
%
%
101 1195

%
%
%
%
%
102 120

%
%
%
%
%
103 121

%
%
%
%
%
104 122

%
%
%
%
%
105 123

%
%
%
%
%
106 124

%
%
%
%
%
107 125

%
%
%
%
%
108 127

%
%
%
%
%
109 128

%
%
%
%
%
110 129

%
%
%
%
%
111 130

%
%
%
%
%
112 131

%
%
%
%
%
113 132

%
%
%
%
%
114 133

%
%
%
%
%
115 134

%
%
%
%
%
116 135

%
%
%
%
%
117 136

%
%
%
%
%
118 137

%
%
%
%
%
119 138

%
%
%
%
%
120 140

%
%
%
%
%
121 141

%
%
%
%
%
122 142

%
%
%
%
%
123 143

%
%
%
%
%
124 144

%
%
%
%
%
125 146

%
%
%
%
%
126 882

%
%
%
%
%