Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 0

%
%
%
%
%
6 0

%
%
%
%
%
7 0

%
%
%
%
%
8 0

%
%
%
%
%
9 0

%
%
%
%
%
10 0

%
%
%
%
%
11 0

%
%
%
%
%
12 0

%
%
%
%
%
13 0

%
%
%
%
%
14 0

%
%
%
%
%
15 0

%
%
%
%
%
16 1003

%
%
%
%
%
17 1036

%
%
%
%
%
18 1037

%
%
%
%
%
19 1038

%
%
%
%
%
20 1039

%
%
%
%
%
21 1040

%
%
%
%
%
22 1051

%
%
%
%
%
23 1061

%
%
%
%
%
24 1062

%
%
%
%
%
25 1064

%
%
%
%
%
26 1065

%
%
%
%
%
27 1066

%
%
%
%
%
28 1070

%
%
%
%
%
29 1072

%
%
%
%
%
30 1073

%
%
%
%
%
31 1074

%
%
%
%
%
32 1075

%
%
%
%
%
33 1075

%
%
%
%
%
34 1076

%
%
%
%
%
35 1077

%
%
%
%
%
36 1078

%
%
%
%
%
37 1079

%
%
%
%
%
38 1080

%
%
%
%
%
39 1083

%
%
%
%
%
40 1084

%
%
%
%
%
41 1085

%
%
%
%
%
42 1091

%
%
%
%
%
43 1092

%
%
%
%
%
44 1093

%
%
%
%
%
45 1095

%
%
%
%
%
46 1098

%
%
%
%
%
47 1099

%
%
%
%
%
48 1100

%
%
%
%
%
49 1101

%
%
%
%
%
50 1102

%
%
%
%
%
51 1104

%
%
%
%
%
52 1106

%
%
%
%
%
53 1107

%
%
%
%
%
54 1108

%
%
%
%
%
55 1109

%
%
%
%
%
56 1111

%
%
%
%
%
57 1112

%
%
%
%
%
58 1113

%
%
%
%
%
59 1133

%
%
%
%
%
60 1134

%
%
%
%
%
61 1135

%
%
%
%
%
62 1140

%
%
%
%
%
63 1141

%
%
%
%
%
64 1142

%
%
%
%
%
65 1159

%
%
%
%
%
66 1160

%
%
%
%
%
67 1161

%
%
%
%
%
68 1162

%
%
%
%
%
69 1163

%
%
%
%
%
70 1165

%
%
%
%
%
71 1166

%
%
%
%
%
72 1167

%
%
%
%
%
73 1168

%
%
%
%
%
74 1169

%
%
%
%
%
75 1170

%
%
%
%
%
76 1171

%
%
%
%
%
77 1172

%
%
%
%
%
78 1173

%
%
%
%
%
79 1178

%
%
%
%
%
80 681

%
%
%
%
%
81 682

%
%
%
%
%
82 683

%
%
%
%
%
83 684

%
%
%
%
%
84 685

%
%
%
%
%
85 686

%
%
%
%
%
86 687

%
%
%
%
%
87 688

%
%
%
%
%
88 689

%
%
%
%
%
89 690

%
%
%
%
%
90 691

%
%
%
%
%
91 692

%
%
%
%
%
92 693

%
%
%
%
%
93 694

%
%
%
%
%
94 696

%
%
%
%
%
95 697

%
%
%
%
%
96 698

%
%
%
%
%
97 699

%
%
%
%
%
98 700

%
%
%
%
%
99 701

%
%
%
%
%
100 702

%
%
%
%
%
101 703

%
%
%
%
%
102 704

%
%
%
%
%
103 705

%
%
%
%
%
104 706

%
%
%
%
%
105 707

%
%
%
%
%
106 708

%
%
%
%
%
107 709

%
%
%
%
%
108 710

%
%
%
%
%
109 711

%
%
%
%
%
110 712

%
%
%
%
%
111 714

%
%
%
%
%
112 715

%
%
%
%
%
113 716

%
%
%
%
%
114 717

%
%
%
%
%
115 718

%
%
%
%
%
116 719

%
%
%
%
%
117 722

%
%
%
%
%
118 723

%
%
%
%
%
119 724

%
%
%
%
%
120 800

%
%
%
%
%
121 801

%
%
%
%
%
122 802

%
%
%
%
%
123 803

%
%
%
%
%
124 804

%
%
%
%
%
125 805

%
%
%
%
%
126 806

%
%
%
%
%
127 807

%
%
%
%
%
128 808

%
%
%
%
%
129 809

%
%
%
%
%
130 810

%
%
%
%
%
131 811

%
%
%
%
%
132 812

%
%
%
%
%
133 813

%
%
%
%
%
134 814

%
%
%
%
%
135 815

%
%
%
%
%
136 816

%
%
%
%
%
137 817

%
%
%
%
%
138 818

%
%
%
%
%
139 819

%
%
%
%
%
140 820

%
%
%
%
%
141 821

%
%
%
%
%
142 822

%
%
%
%
%
143 823

%
%
%
%
%
144 824

%
%
%
%
%
145 825

%
%
%
%
%
146 828

%
%
%
%
%
147 829

%
%
%
%
%
148 830

%
%
%
%
%
149 832

%
%
%
%
%
150 833

%
%
%
%
%
151 834

%
%
%
%
%
152 836

%
%
%
%
%
153 837

%
%
%
%
%
154 838

%
%
%
%
%
155 839

%
%
%
%
%
156 841

%
%
%
%
%
157 842

%
%
%
%
%
158 843

%
%
%
%
%
159 844

%
%
%
%
%
160 845

%
%
%
%
%
161 846

%
%
%
%
%
162 847

%
%
%
%
%