Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 0

%
%
%
%
%
6 0

%
%
%
%
%
7 0

%
%
%
%
%
8 0

%
%
%
%
%
9 0

%
%
%
%
%
10 0

%
%
%
%
%
11 0

%
%
%
%
%
12 0

%
%
%
%
%
13 0

%
%
%
%
%
14 0

%
%
%
%
%
15 0

%
%
%
%
%
16 0

%
%
%
%
%
17 0

%
%
%
%
%
18 0

%
%
%
%
%
19 0

%
%
%
%
%
20 0

%
%
%
%
%
21 0

%
%
%
%
%
22 0

%
%
%
%
%
23 0

%
%
%
%
%
24 0

%
%
%
%
%
25 0

%
%
%
%
%
26 0

%
%
%
%
%
27 0

%
%
%
%
%
28 0

%
%
%
%
%
29 0

%
%
%
%
%
30 0

%
%
%
%
%
31 0

%
%
%
%
%
32 0

%
%
%
%
%
33 0

%
%
%
%
%
34 0

%
%
%
%
%
35 0

%
%
%
%
%
36 0

%
%
%
%
%
37 0

%
%
%
%
%
38 0

%
%
%
%
%
39 1001

%
%
%
%
%
40 1010

%
%
%
%
%
41 1016

%
%
%
%
%
42 1018

%
%
%
%
%
43 1019

%
%
%
%
%
44 1020

%
%
%
%
%
45 1021

%
%
%
%
%
46 1023

%
%
%
%
%
47 1024

%
%
%
%
%
48 1031

%
%
%
%
%
49 1032

%
%
%
%
%
50 1033

%
%
%
%
%
51 1034

%
%
%
%
%
52 1035

%
%
%
%
%
53 1036

%
%
%
%
%
54 1050

%
%
%
%
%
55 1052

%
%
%
%
%
56 1053

%
%
%
%
%
57 1054

%
%
%
%
%
58 207

%
%
%
%
%
59 208

%
%
%
%
%
60 209

%
%
%
%
%
61 210

%
%
%
%
%
62 211

%
%
%
%
%
63 212

%
%
%
%
%
64 213

%
%
%
%
%
65 214

%
%
%
%
%
66 215

%
%
%
%
%
67 216

%
%
%
%
%
68 217

%
%
%
%
%
69 218

%
%
%
%
%
70 219

%
%
%
%
%
71 220

%
%
%
%
%
72 221

%
%
%
%
%
73 222

%
%
%
%
%
74 223

%
%
%
%
%
75 224

%
%
%
%
%
76 225

%
%
%
%
%
77 226

%
%
%
%
%
78 227

%
%
%
%
%
79 228

%
%
%
%
%
80 229

%
%
%
%
%
81 230

%
%
%
%
%
82 231

%
%
%
%
%
83 232

%
%
%
%
%
84 233

%
%
%
%
%
85 234

%
%
%
%
%
86 235

%
%
%
%
%
87 236

%
%
%
%
%
88 237

%
%
%
%
%
89 238

%
%
%
%
%
90 239

%
%
%
%
%
91 240

%
%
%
%
%
92 241

%
%
%
%
%
93 242

%
%
%
%
%
94 243

%
%
%
%
%
95 244

%
%
%
%
%
96 245

%
%
%
%
%
97 246

%
%
%
%
%
98 247

%
%
%
%
%
99 248

%
%
%
%
%
100 249

%
%
%
%
%
101 250

%
%
%
%
%
102 251

%
%
%
%
%
103 252

%
%
%
%
%
104 253

%
%
%
%
%
105 254

%
%
%
%
%
106 255

%
%
%
%
%
107 256

%
%
%
%
%
108 257

%
%
%
%
%
109 258

%
%
%
%
%
110 259

%
%
%
%
%
111 260

%
%
%
%
%
112 261

%
%
%
%
%
113 262

%
%
%
%
%
114 263

%
%
%
%
%
115 264

%
%
%
%
%
116 265

%
%
%
%
%
117 266

%
%
%
%
%
118 267

%
%
%
%
%
119 268

%
%
%
%
%
120 269

%
%
%
%
%
121 270

%
%
%
%
%
122 271

%
%
%
%
%
123 272

%
%
%
%
%
124 273

%
%
%
%
%
125 274

%
%
%
%
%
126 275

%
%
%
%
%
127 276

%
%
%
%
%
128 277

%
%
%
%
%
129 278

%
%
%
%
%
130 279

%
%
%
%
%
131 280

%
%
%
%
%
132 281

%
%
%
%
%
133 282

%
%
%
%
%
134 283

%
%
%
%
%
135 284

%
%
%
%
%
136 285

%
%
%
%
%
137 286

%
%
%
%
%
138 287

%
%
%
%
%
139 288

%
%
%
%
%
140 289

%
%
%
%
%
141 290

%
%
%
%
%
142 291

%
%
%
%
%
143 292

%
%
%
%
%
144 444

%
%
%
%
%
145 901

%
%
%
%
%