Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 1000

%
%
%
%
%
2 1002

%
%
%
%
%
3 1004

%
%
%
%
%
4 1005

%
%
%
%
%
5 1007

%
%
%
%
%
6 1008

%
%
%
%
%
7 1009

%
%
%
%
%
8 1015

%
%
%
%
%
9 1016

%
%
%
%
%
10 1018

%
%
%
%
%
11 1192

%
%
%
%
%
12 1207

%
%
%
%
%
13 1208

%
%
%
%
%
14 1212

%
%
%
%
%
15 1213

%
%
%
%
%
16 610

%
%
%
%
%
17 762

%
%
%
%
%
18 864

%
%
%
%
%
19 865

%
%
%
%
%
20 866

%
%
%
%
%
21 867

%
%
%
%
%
22 869

%
%
%
%
%
23 870

%
%
%
%
%
24 871

%
%
%
%
%
25 872

%
%
%
%
%
26 873

%
%
%
%
%
27 874

%
%
%
%
%
28 875

%
%
%
%
%
29 876

%
%
%
%
%
30 877

%
%
%
%
%
31 878

%
%
%
%
%
32 879

%
%
%
%
%
33 880

%
%
%
%
%
34 881

%
%
%
%
%
35 882

%
%
%
%
%
36 883

%
%
%
%
%
37 884

%
%
%
%
%
38 885

%
%
%
%
%
39 886

%
%
%
%
%
40 887

%
%
%
%
%
41 888

%
%
%
%
%
42 889

%
%
%
%
%
43 890

%
%
%
%
%
44 891

%
%
%
%
%
45 892

%
%
%
%
%
46 893

%
%
%
%
%
47 894

%
%
%
%
%
48 895

%
%
%
%
%
49 896

%
%
%
%
%
50 897

%
%
%
%
%
51 898

%
%
%
%
%
52 899

%
%
%
%
%
53 900

%
%
%
%
%
54 901

%
%
%
%
%
55 902

%
%
%
%
%
56 903

%
%
%
%
%
57 904

%
%
%
%
%
58 905

%
%
%
%
%
59 906

%
%
%
%
%