Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 1001

%
%
%
%
%
2 1010

%
%
%
%
%
3 1011

%
%
%
%
%
4 1012

%
%
%
%
%
5 1013

%
%
%
%
%
6 1051

%
%
%
%
%
7 1052

%
%
%
%
%
8 1082

%
%
%
%
%
9 1124

%
%
%
%
%
10 1136

%
%
%
%
%
11 1159

%
%
%
%
%
12 1200

%
%
%
%
%
13 600

%
%
%
%
%
14 601

%
%
%
%
%
15 602

%
%
%
%
%
16 603

%
%
%
%
%
17 604

%
%
%
%
%
18 609

%
%
%
%
%
19 611

%
%
%
%
%
20 612

%
%
%
%
%
21 613

%
%
%
%
%
22 614

%
%
%
%
%
23 615

%
%
%
%
%
24 616

%
%
%
%
%
25 617

%
%
%
%
%
26 618

%
%
%
%
%
27 619

%
%
%
%
%
28 620

%
%
%
%
%
29 621

%
%
%
%
%
30 622

%
%
%
%
%
31 623

%
%
%
%
%
32 624

%
%
%
%
%
33 625

%
%
%
%
%
34 626

%
%
%
%
%
35 627

%
%
%
%
%
36 628

%
%
%
%
%
37 629

%
%
%
%
%
38 630

%
%
%
%
%
39 631

%
%
%
%
%
40 632

%
%
%
%
%
41 633

%
%
%
%
%
42 634

%
%
%
%
%
43 635

%
%
%
%
%
44 636

%
%
%
%
%
45 637

%
%
%
%
%
46 638

%
%
%
%
%
47 639

%
%
%
%
%
48 640

%
%
%
%
%
49 641

%
%
%
%
%
50 642

%
%
%
%
%
51 643

%
%
%
%
%
52 644

%
%
%
%
%
53 645

%
%
%
%
%
54 646

%
%
%
%
%
55 647

%
%
%
%
%
56 648

%
%
%
%
%
57 649

%
%
%
%
%
58 650

%
%
%
%
%
59 651

%
%
%
%
%
60 652

%
%
%
%
%
61 653

%
%
%
%
%
62 654

%
%
%
%
%
63 655

%
%
%
%
%
64 656

%
%
%
%
%
65 657

%
%
%
%
%
66 658

%
%
%
%
%
67 659

%
%
%
%
%
68 661

%
%
%
%
%
69 662

%
%
%
%
%
70 663

%
%
%
%
%
71 664

%
%
%
%
%
72 665

%
%
%
%
%
73 666

%
%
%
%
%
74 667

%
%
%
%
%