Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 1004

%
%
%
%
%
5 1005

%
%
%
%
%
6 1008

%
%
%
%
%
7 1010

%
%
%
%
%
8 1011

%
%
%
%
%
9 1012

%
%
%
%
%
10 1013

%
%
%
%
%
11 1015

%
%
%
%
%
12 1018

%
%
%
%
%
13 1025

%
%
%
%
%
14 1026

%
%
%
%
%
15 1028

%
%
%
%
%
16 173

%
%
%
%
%
17 174

%
%
%
%
%
18 175

%
%
%
%
%
19 176

%
%
%
%
%
20 177

%
%
%
%
%
21 178

%
%
%
%
%
22 179

%
%
%
%
%
23 180

%
%
%
%
%
24 181

%
%
%
%
%
25 182

%
%
%
%
%
26 183

%
%
%
%
%
27 184

%
%
%
%
%
28 185

%
%
%
%
%
29 186

%
%
%
%
%
30 187

%
%
%
%
%
31 188

%
%
%
%
%
32 189

%
%
%
%
%
33 190

%
%
%
%
%
34 191

%
%
%
%
%
35 192

%
%
%
%
%
36 193

%
%
%
%
%
37 194

%
%
%
%
%
38 195

%
%
%
%
%
39 196

%
%
%
%
%
40 197

%
%
%
%
%
41 198

%
%
%
%
%
42 199

%
%
%
%
%
43 200

%
%
%
%
%
44 201

%
%
%
%
%
45 203

%
%
%
%
%
46 204

%
%
%
%
%
47 205

%
%
%
%
%
48 208

%
%
%
%
%
49 211

%
%
%
%
%