Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 1461

%
%
%
%
%
2 1462

%
%
%
%
%
3 1463

%
%
%
%
%
4 1464

%
%
%
%
%
5 1465

%
%
%
%
%
6 1467

%
%
%
%
%
7 1468

%
%
%
%
%
8 600

%
%
%
%
%
9 601

%
%
%
%
%
10 602

%
%
%
%
%
11 603

%
%
%
%
%
12 604

%
%
%
%
%
13 605

%
%
%
%
%
14 606

%
%
%
%
%
15 607

%
%
%
%
%
16 608

%
%
%
%
%
17 609

%
%
%
%
%
18 610

%
%
%
%
%
19 611

%
%
%
%
%
20 612

%
%
%
%
%
21 613

%
%
%
%
%
22 614

%
%
%
%
%
23 615

%
%
%
%
%
24 616

%
%
%
%
%
25 617

%
%
%
%
%
26 618

%
%
%
%
%
27 619

%
%
%
%
%
28 620

%
%
%
%
%
29 621

%
%
%
%
%
30 622

%
%
%
%
%
31 623

%
%
%
%
%
32 624

%
%
%
%
%
33 625

%
%
%
%
%
34 626

%
%
%
%
%
35 627

%
%
%
%
%
36 628

%
%
%
%
%
37 629

%
%
%
%
%
38 659

%
%
%
%
%
39 660

%
%
%
%
%
40 661

%
%
%
%
%
41 662

%
%
%
%
%
42 663

%
%
%
%
%
43 664

%
%
%
%
%
44 665

%
%
%
%
%
45 666

%
%
%
%
%
46 667

%
%
%
%
%
47 668

%
%
%
%
%
48 669

%
%
%
%
%
49 670

%
%
%
%
%
50 671

%
%
%
%
%
51 672

%
%
%
%
%
52 673

%
%
%
%
%
53 674

%
%
%
%
%
54 675

%
%
%
%
%
55 676

%
%
%
%
%
56 677

%
%
%
%
%
57 678

%
%
%
%
%
58 679

%
%
%
%
%
59 680

%
%
%
%
%
60 681

%
%
%
%
%
61 682

%
%
%
%
%
62 683

%
%
%
%
%
63 684

%
%
%
%
%
64 685

%
%
%
%
%
65 686

%
%
%
%
%
66 688

%
%
%
%
%
67 689

%
%
%
%
%
68 690

%
%
%
%
%
69 691

%
%
%
%
%
70 692

%
%
%
%
%
71 693

%
%
%
%
%
72 694

%
%
%
%
%
73 695

%
%
%
%
%
74 696

%
%
%
%
%
75 697

%
%
%
%
%
76 698

%
%
%
%
%
77 699

%
%
%
%
%
78 700

%
%
%
%
%
79 701

%
%
%
%
%
80 702

%
%
%
%
%
81 703

%
%
%
%
%