Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 1353

%
%
%
%
%
5 1354

%
%
%
%
%
6 1365

%
%
%
%
%
7 1374

%
%
%
%
%
8 1395

%
%
%
%
%
9 1396

%
%
%
%
%
10 1405

%
%
%
%
%
11 1406

%
%
%
%
%
12 1421

%
%
%
%
%
13 1443

%
%
%
%
%
14 1446

%
%
%
%
%
15 1448

%
%
%
%
%
16 1449

%
%
%
%
%
17 1461

%
%
%
%
%
18 1462

%
%
%
%
%
19 584

%
%
%
%
%
20 585

%
%
%
%
%
21 586

%
%
%
%
%
22 587

%
%
%
%
%
23 588

%
%
%
%
%
24 589

%
%
%
%
%
25 590

%
%
%
%
%
26 591

%
%
%
%
%
27 592

%
%
%
%
%
28 593

%
%
%
%
%
29 594

%
%
%
%
%
30 595

%
%
%
%
%
31 596

%
%
%
%
%
32 597

%
%
%
%
%
33 598

%
%
%
%
%
34 599

%
%
%
%
%
35 732

%
%
%
%
%
36 733

%
%
%
%
%
37 734

%
%
%
%
%
38 735

%
%
%
%
%
39 736

%
%
%
%
%
40 737

%
%
%
%
%
41 738

%
%
%
%
%
42 739

%
%
%
%
%
43 740

%
%
%
%
%
44 741

%
%
%
%
%
45 742

%
%
%
%
%
46 743

%
%
%
%
%
47 750

%
%
%
%
%
48 757

%
%
%
%
%
49 758

%
%
%
%
%
50 759

%
%
%
%
%