Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 1166

%
%
%
%
%
6 1167

%
%
%
%
%
7 1187

%
%
%
%
%
8 1189

%
%
%
%
%
9 1190

%
%
%
%
%
10 1211

%
%
%
%
%
11 1218

%
%
%
%
%
12 1219

%
%
%
%
%
13 1226

%
%
%
%
%
14 1234

%
%
%
%
%
15 1237

%
%
%
%
%
16 124

%
%
%
%
%
17 1246

%
%
%
%
%
18 1247

%
%
%
%
%
19 125

%
%
%
%
%
20 1255

%
%
%
%
%
21 1270

%
%
%
%
%
22 1271

%
%
%
%
%
23 1272

%
%
%
%
%
24 1283

%
%
%
%
%
25 1285

%
%
%
%
%
26 1286

%
%
%
%
%
27 1287

%
%
%
%
%
28 1289

%
%
%
%
%
29 1290

%
%
%
%
%
30 1291

%
%
%
%
%
31 1355

%
%
%
%
%
32 1356

%
%
%
%
%
33 1357

%
%
%
%
%
34 1358

%
%
%
%
%
35 1359

%
%
%
%
%
36 1360

%
%
%
%
%
37 1375

%
%
%
%
%
38 1376

%
%
%
%
%
39 1384

%
%
%
%
%
40 1442

%
%
%
%
%
41 1455

%
%
%
%
%
42 1456

%
%
%
%
%
43 1457

%
%
%
%
%
44 1458

%
%
%
%
%
45 1473

%
%
%
%
%
46 1476

%
%
%
%
%
47 1477

%
%
%
%
%
48 1478

%
%
%
%
%
49 1498

%
%
%
%
%
50 1499

%
%
%
%
%
51 1512

%
%
%
%
%
52 1513

%
%
%
%
%
53 1514

%
%
%
%
%
54 1515

%
%
%
%
%
55 248

%
%
%
%
%
56 249

%
%
%
%
%
57 250

%
%
%
%
%
58 251

%
%
%
%
%
59 252

%
%
%
%
%
60 253

%
%
%
%
%
61 254

%
%
%
%
%
62 255

%
%
%
%
%
63 256

%
%
%
%
%
64 257

%
%
%
%
%
65 258

%
%
%
%
%
66 259

%
%
%
%
%
67 260

%
%
%
%
%
68 261

%
%
%
%
%
69 262

%
%
%
%
%
70 263

%
%
%
%
%
71 264

%
%
%
%
%
72 265

%
%
%
%
%
73 266

%
%
%
%
%
74 267

%
%
%
%
%
75 268

%
%
%
%
%
76 269

%
%
%
%
%
77 270

%
%
%
%
%
78 271

%
%
%
%
%
79 272

%
%
%
%
%
80 275

%
%
%
%
%
81 276

%
%
%
%
%
82 277

%
%
%
%
%
83 278

%
%
%
%
%
84 279

%
%
%
%
%
85 280

%
%
%
%
%
86 281

%
%
%
%
%
87 282

%
%
%
%
%
88 283

%
%
%
%
%
89 284

%
%
%
%
%
90 285

%
%
%
%
%
91 286

%
%
%
%
%
92 287

%
%
%
%
%
93 288

%
%
%
%
%
94 289

%
%
%
%
%
95 290

%
%
%
%
%
96 291

%
%
%
%
%
97 292

%
%
%
%
%
98 293

%
%
%
%
%
99 294

%
%
%
%
%
100 295

%
%
%
%
%
101 296

%
%
%
%
%
102 297

%
%
%
%
%
103 298

%
%
%
%
%
104 299

%
%
%
%
%
105 300

%
%
%
%
%
106 301

%
%
%
%
%
107 302

%
%
%
%
%
108 303

%
%
%
%
%
109 381

%
%
%
%
%