Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 0

%
%
%
%
%
6 0

%
%
%
%
%
7 0

%
%
%
%
%
8 0

%
%
%
%
%
9 0

%
%
%
%
%
10 0

%
%
%
%
%
11 1351

%
%
%
%
%
12 1358

%
%
%
%
%
13 1372

%
%
%
%
%
14 1375

%
%
%
%
%
15 1452

%
%
%
%
%
16 1453

%
%
%
%
%
17 1460

%
%
%
%
%
18 360

%
%
%
%
%
19 583

%
%
%
%
%
20 584

%
%
%
%
%
21 585

%
%
%
%
%
22 586

%
%
%
%
%
23 587

%
%
%
%
%
24 588

%
%
%
%
%
25 589

%
%
%
%
%
26 590

%
%
%
%
%
27 591

%
%
%
%
%
28 592

%
%
%
%
%
29 593

%
%
%
%
%
30 738

%
%
%
%
%
31 739

%
%
%
%
%
32 740

%
%
%
%
%
33 741

%
%
%
%
%
34 742

%
%
%
%
%
35 743

%
%
%
%
%
36 744

%
%
%
%
%
37 745

%
%
%
%
%
38 746

%
%
%
%
%
39 747

%
%
%
%
%
40 748

%
%
%
%
%
41 749

%
%
%
%
%
42 750

%
%
%
%
%
43 751

%
%
%
%
%
44 752

%
%
%
%
%
45 753

%
%
%
%
%
46 755

%
%
%
%
%
47 756

%
%
%
%
%
48 757

%
%
%
%
%
49 758

%
%
%
%
%
50 759

%
%
%
%
%
51 760

%
%
%
%
%
52 761

%
%
%
%
%
53 762

%
%
%
%
%