Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 1006

%
%
%
%
%
2 1009

%
%
%
%
%
3 1020

%
%
%
%
%
4 1021

%
%
%
%
%
5 1022

%
%
%
%
%
6 1023

%
%
%
%
%
7 1024

%
%
%
%
%
8 600

%
%
%
%
%
9 601

%
%
%
%
%
10 603

%
%
%
%
%
11 604

%
%
%
%
%
12 605

%
%
%
%
%
13 606

%
%
%
%
%
14 607

%
%
%
%
%
15 608

%
%
%
%
%
16 609

%
%
%
%
%
17 610

%
%
%
%
%
18 611

%
%
%
%
%
19 612

%
%
%
%
%
20 613

%
%
%
%
%
21 614

%
%
%
%
%
22 615

%
%
%
%
%
23 616

%
%
%
%
%
24 617

%
%
%
%
%
25 618

%
%
%
%
%
26 619

%
%
%
%
%
27 620

%
%
%
%
%
28 621

%
%
%
%
%
29 622

%
%
%
%
%
30 623

%
%
%
%
%
31 644

%
%
%
%
%
32 662

%
%
%
%
%
33 663

%
%
%
%
%
34 664

%
%
%
%
%