Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 0

%
%
%
%
%
6 0

%
%
%
%
%
7 0

%
%
%
%
%
8 100

%
%
%
%
%
9 101

%
%
%
%
%
10 102

%
%
%
%
%
11 103

%
%
%
%
%
12 104

%
%
%
%
%
13 105

%
%
%
%
%
14 106

%
%
%
%
%
15 107

%
%
%
%
%
16 108

%
%
%
%
%
17 109

%
%
%
%
%
18 110

%
%
%
%
%
19 111

%
%
%
%
%
20 112

%
%
%
%
%
21 113

%
%
%
%
%
22 114

%
%
%
%
%
23 115

%
%
%
%
%
24 116

%
%
%
%
%
25 117

%
%
%
%
%
26 118

%
%
%
%
%
27 119

%
%
%
%
%
28 120

%
%
%
%
%
29 121

%
%
%
%
%
30 122

%
%
%
%
%
31 123

%
%
%
%
%
32 124

%
%
%
%
%
33 125

%
%
%
%
%
34 126

%
%
%
%
%
35 127

%
%
%
%
%
36 128

%
%
%
%
%
37 129

%
%
%
%
%
38 130

%
%
%
%
%
39 131

%
%
%
%
%
40 132

%
%
%
%
%
41 133

%
%
%
%
%
42 134

%
%
%
%
%
43 135

%
%
%
%
%
44 136

%
%
%
%
%
45 1367

%
%
%
%
%
46 1368

%
%
%
%
%
47 137

%
%
%
%
%
48 138

%
%
%
%
%
49 139

%
%
%
%
%
50 140

%
%
%
%
%
51 141

%
%
%
%
%
52 142

%
%
%
%
%
53 143

%
%
%
%
%
54 144

%
%
%
%
%
55 145

%
%
%
%
%
56 146

%
%
%
%
%
57 147

%
%
%
%
%
58 1475

%
%
%
%
%
59 148

%
%
%
%
%
60 149

%
%
%
%
%
61 150

%
%
%
%
%
62 151

%
%
%
%
%
63 1510

%
%
%
%
%
64 1511

%
%
%
%
%
65 1516

%
%
%
%
%
66 152

%
%
%
%
%
67 153

%
%
%
%
%
68 154

%
%
%
%
%
69 1545

%
%
%
%
%
70 155

%
%
%
%
%
71 1558

%
%
%
%
%
72 156

%
%
%
%
%
73 157

%
%
%
%
%
74 1575

%
%
%
%
%
75 1576

%
%
%
%
%
76 158

%
%
%
%
%
77 159

%
%
%
%
%
78 1591

%
%
%
%
%
79 1592

%
%
%
%
%
80 1593

%
%
%
%
%
81 160

%
%
%
%
%
82 161

%
%
%
%
%
83 1611

%
%
%
%
%
84 1612

%
%
%
%
%
85 162

%
%
%
%
%
86 163

%
%
%
%
%
87 164

%
%
%
%
%
88 1640

%
%
%
%
%
89 1641

%
%
%
%
%
90 1642

%
%
%
%
%
91 1643

%
%
%
%
%
92 1644

%
%
%
%
%
93 1645

%
%
%
%
%
94 1646

%
%
%
%
%
95 1647

%
%
%
%
%
96 1648

%
%
%
%
%
97 1649

%
%
%
%
%
98 165

%
%
%
%
%
99 1650

%
%
%
%
%
100 1651

%
%
%
%
%
101 1652

%
%
%
%
%
102 1653

%
%
%
%
%
103 1654

%
%
%
%
%
104 1655

%
%
%
%
%
105 1656

%
%
%
%
%
106 1657

%
%
%
%
%
107 1658

%
%
%
%
%
108 1659

%
%
%
%
%
109 166

%
%
%
%
%
110 1660

%
%
%
%
%
111 1661

%
%
%
%
%
112 167

%
%
%
%
%
113 168

%
%
%
%
%
114 1685

%
%
%
%
%
115 1686

%
%
%
%
%
116 1687

%
%
%
%
%
117 1688

%
%
%
%
%
118 1689

%
%
%
%
%
119 169

%
%
%
%
%
120 170

%
%
%
%
%
121 172

%
%
%
%
%
122 173

%
%
%
%
%
123 1742

%
%
%
%
%
124 1749

%
%
%
%
%
125 1750

%
%
%
%
%
126 1761

%
%
%
%
%
127 1762

%
%
%
%
%
128 1764

%
%
%
%
%
129 1812

%
%
%
%
%
130 1813

%
%
%
%
%
131 1814

%
%
%
%
%
132 1815

%
%
%
%
%
133 1836

%
%
%
%
%
134 1837

%
%
%
%
%