Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 1060

%
%
%
%
%
2 1066

%
%
%
%
%
3 1067

%
%
%
%
%
4 1068

%
%
%
%
%
5 1069

%
%
%
%
%
6 1185

%
%
%
%
%
7 1226

%
%
%
%
%
8 1227

%
%
%
%
%
9 1228

%
%
%
%
%
10 1287

%
%
%
%
%
11 1308

%
%
%
%
%
12 1332

%
%
%
%
%
13 1333

%
%
%
%
%
14 1334

%
%
%
%
%
15 1335

%
%
%
%
%
16 1336

%
%
%
%
%
17 1391

%
%
%
%
%
18 1393

%
%
%
%
%
19 1401

%
%
%
%
%
20 1402

%
%
%
%
%
21 1403

%
%
%
%
%
22 1404

%
%
%
%
%
23 1405

%
%
%
%
%
24 1444

%
%
%
%
%
25 1445

%
%
%
%
%
26 1446

%
%
%
%
%
27 1447

%
%
%
%
%
28 1449

%
%
%
%
%
29 1452

%
%
%
%
%
30 1466

%
%
%
%
%
31 1467

%
%
%
%
%
32 479

%
%
%
%
%
33 480

%
%
%
%
%
34 481

%
%
%
%
%
35 482

%
%
%
%
%
36 483

%
%
%
%
%
37 484

%
%
%
%
%
38 485

%
%
%
%
%
39 486

%
%
%
%
%
40 487

%
%
%
%
%
41 488

%
%
%
%
%
42 489

%
%
%
%
%
43 490

%
%
%
%
%
44 491

%
%
%
%
%
45 492

%
%
%
%
%
46 493

%
%
%
%
%
47 494

%
%
%
%
%
48 495

%
%
%
%
%