Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 101

%
%
%
%
%
5 102

%
%
%
%
%
6 103

%
%
%
%
%
7 104

%
%
%
%
%
8 105

%
%
%
%
%
9 106

%
%
%
%
%
10 107

%
%
%
%
%
11 108

%
%
%
%
%
12 109

%
%
%
%
%
13 110

%
%
%
%
%
14 111

%
%
%
%
%
15 112

%
%
%
%
%
16 113

%
%
%
%
%
17 114

%
%
%
%
%
18 115

%
%
%
%
%
19 116

%
%
%
%
%
20 117

%
%
%
%
%
21 118

%
%
%
%
%
22 119

%
%
%
%
%
23 120

%
%
%
%
%
24 121

%
%
%
%
%
25 122

%
%
%
%
%
26 123

%
%
%
%
%
27 124

%
%
%
%
%
28 125

%
%
%
%
%
29 126

%
%
%
%
%
30 127

%
%
%
%
%
31 128

%
%
%
%
%
32 129

%
%
%
%
%
33 1361

%
%
%
%
%
34 1363

%
%
%
%
%
35 1364

%
%
%
%
%
36 1366

%
%
%
%
%
37 1367

%
%
%
%
%
38 1369

%
%
%
%
%
39 1452

%
%
%
%
%
40 1453

%
%
%
%
%
41 1454

%
%
%
%
%
42 1455

%
%
%
%
%
43 1459

%
%
%
%
%
44 147

%
%
%
%
%
45 1477

%
%
%
%
%
46 1591

%
%
%
%
%
47 283

%
%
%
%
%