Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 0

%
%
%
%
%
6 0

%
%
%
%
%
7 0

%
%
%
%
%
8 0

%
%
%
%
%
9 0

%
%
%
%
%
10 0

%
%
%
%
%
11 0

%
%
%
%
%
12 0

%
%
%
%
%
13 0

%
%
%
%
%
14 0

%
%
%
%
%
15 0

%
%
%
%
%
16 0

%
%
%
%
%
17 1010

%
%
%
%
%
18 646

%
%
%
%
%
19 647

%
%
%
%
%
20 648

%
%
%
%
%
21 649

%
%
%
%
%
22 650

%
%
%
%
%
23 651

%
%
%
%
%
24 652

%
%
%
%
%
25 653

%
%
%
%
%
26 654

%
%
%
%
%
27 655

%
%
%
%
%
28 656

%
%
%
%
%
29 657

%
%
%
%
%
30 658

%
%
%
%
%
31 659

%
%
%
%
%
32 660

%
%
%
%
%
33 661

%
%
%
%
%
34 662

%
%
%
%
%
35 663

%
%
%
%
%
36 664

%
%
%
%
%
37 665

%
%
%
%
%
38 666

%
%
%
%
%
39 667

%
%
%
%
%
40 668

%
%
%
%
%
41 669

%
%
%
%
%
42 670

%
%
%
%
%
43 671

%
%
%
%
%
44 672

%
%
%
%
%
45 673

%
%
%
%
%
46 674

%
%
%
%
%
47 675

%
%
%
%
%
48 676

%
%
%
%
%
49 677

%
%
%
%
%
50 678

%
%
%
%
%
51 679

%
%
%
%
%
52 680

%
%
%
%
%
53 681

%
%
%
%
%
54 682

%
%
%
%
%
55 683

%
%
%
%
%
56 684

%
%
%
%
%
57 685

%
%
%
%
%
58 686

%
%
%
%
%
59 687

%
%
%
%
%
60 688

%
%
%
%
%
61 689

%
%
%
%
%
62 690

%
%
%
%
%
63 691

%
%
%
%
%
64 692

%
%
%
%
%
65 693

%
%
%
%
%
66 694

%
%
%
%
%
67 695

%
%
%
%
%
68 696

%
%
%
%
%
69 697

%
%
%
%
%
70 698

%
%
%
%
%
71 699

%
%
%
%
%
72 700

%
%
%
%
%
73 701

%
%
%
%
%
74 702

%
%
%
%
%
75 703

%
%
%
%
%
76 704

%
%
%
%
%
77 705

%
%
%
%
%
78 706

%
%
%
%
%
79 707

%
%
%
%
%
80 708

%
%
%
%
%
81 709

%
%
%
%
%
82 710

%
%
%
%
%
83 711

%
%
%
%
%
84 723

%
%
%
%
%
85 724

%
%
%
%
%
86 725

%
%
%
%
%
87 726

%
%
%
%
%
88 727

%
%
%
%
%
89 728

%
%
%
%
%
90 729

%
%
%
%
%
91 730

%
%
%
%
%
92 731

%
%
%
%
%
93 732

%
%
%
%
%
94 733

%
%
%
%
%
95 734

%
%
%
%
%
96 735

%
%
%
%
%
97 736

%
%
%
%
%
98 737

%
%
%
%
%
99 738

%
%
%
%
%
100 739

%
%
%
%
%
101 740

%
%
%
%
%
102 741

%
%
%
%
%
103 742

%
%
%
%
%
104 783

%
%
%
%
%
105 784

%
%
%
%
%
106 785

%
%
%
%
%
107 787

%
%
%
%
%
108 788

%
%
%
%
%