Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 2407

€385.24
2.06
€29.68
43.37%
3.55
€17.22
25.17%
2.84
€21.53
31.46%
€169.94
53.64%
€146.87
46.36%
2 2412

€17,128.48
1.83
€8,280.41
54.02%
3.35
€4,523.33
29.51%
6.00
€2,525.53
16.48%
€1,160.78
64.52%
€638.43
35.48%
3 2413

€10,568.32
4.20
€1,996.51
23.47%
3.15
€2,662.01
31.30%
2.18
€3,846.48
45.23%
€1,369.38
66.37%
€693.94
33.63%
4 2459

€21.92
2.74
€7.24
33.05%
3.10
€6.40
29.21%
2.40
€8.27
37.73%
%
%
5 2461

%
%
%
%
%
6 2464

%
%
%
%
%
7 2465

%
%
%
%
%
8 2466

%
%
%
%
%
9 2467

%
%
%
%
%
10 2571

%
%
%
%
%
11 653

%
%
%
%
%
12 654

%
%
%
%
%
13 655

€1,011.88
1.34
€688.77
72.37%
5.60
€164.81
17.32%
9.40
€98.19
10.32%
€21.94
36.49%
€38.18
63.51%
14 656

%
%
%
%
%
15 660

€2,250.63
19.00
€71.70
5.20%
8.40
€162.17
11.76%
1.19
€1,144.75
83.04%
€251.75
28.87%
€620.26
71.13%
16 661

€3,082.53
2.34
€1,127.44
42.04%
3.75
€703.53
26.23%
3.10
€851.04
31.73%
€175.67
43.86%
€224.86
56.14%
17 662

€1,652.97
3.65
€436.55
26.65%
3.60
€442.62
27.02%
2.10
€758.77
46.32%
€7.47
49.74%
€7.55
50.26%
18 663

€26,321.78
1.56
€16,689.70
63.65%
4.40
€5,917.27
22.57%
7.20
€3,616.11
13.79%
€45.63
46.23%
€53.07
53.77%
19 664

€14,480.36
1.65
€8,659.13
60.28%
4.20
€3,401.80
23.68%
6.20
€2,304.45
16.04%
€54.31
47.24%
€60.67
52.76%
20 665

€62,825.04
2.04
€30,172.70
48.80%
3.55
€17,338.70
28.04%
4.30
€14,314.50
23.15%
€527.19
52.76%
€471.96
47.24%
21 666

€24,028.63
3.10
€7,571.30
32.04%
3.60
€6,519.73
27.59%
2.46
€9,541.07
40.37%
€194.26
48.99%
€202.27
51.01%
22 668

%
%
%
%
%
23 669

%
%
%
%
%
24 670

%
%
%
%
%
25 672

%
%
%
%
%
26 674

%
%
%
%
%
27 675

€998.33
1.58
€602.96
61.32%
4.30
€221.55
22.53%
6.00
€158.78
16.15%
€6.19
41.15%
€8.86
58.85%
28 676

%
%
%
%
%
29 677

%
%
%
%
%
30 679

%
%
%
%
%
31 680

%
%
%
%
%
32 681

%
%
%
%
%
33 683

%
%
%
%
%
34 684

%
%
%
%
%
35 685

%
%
%
%
%
36 686

€875.88
4.60
€182.92
21.25%
4.10
€205.23
23.84%
1.78
€472.72
54.91%
€6.28
41.79%
€8.74
58.21%
37 687

%
%
%
%
%
38 688

€69,678.55
1.46
€47,042.10
68.02%
4.80
€14,308.60
20.69%
8.80
€7,804.70
11.29%
€234.70
44.86%
€288.45
55.14%
39 689

%
%
%
%
%
40 690

€24.26
2.06
€11.01
45.39%
3.40
€6.67
27.50%
3.45
€6.57
27.10%
%
%
41 691

€22.99
2.64
€7.87
34.25%
3.15
€6.60
28.70%
2.44
€8.52
37.05%
%
%
42 719

€1,923.50
6.00
€306.76
16.48%
3.80
€484.36
26.02%
1.72
€1,070.09
57.49%
€33.58
53.90%
€28.71
46.10%
43 720

€5,499.55
2.48
€2,166.74
39.73%
3.15
€1,705.88
31.28%
3.40
€1,580.45
28.98%
€28.05
60.34%
€18.43
39.66%