Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 217

%
%
%
%
%
2 218

€1,049.50
2.10
€445.24
42.42%
3.50
€318.03
30.30%
4.10
€286.23
27.27%
%
%
3 219

%
%
%
%
%
4 220

%
%
%
%
%
5 221

%
%
%
%
%
6 222

€1,084.55
3.70
€232.40
21.43%
3.60
€387.34
35.71%
2.20
€464.81
42.86%
%
%
7 315

%
%
%
%
%
8 316

%
%
%
%
%
9 317

%
%
%
%
%
10 318

%
%
%
%
%
11 319

%
%
%
%
%
12 320

%
%
%
%
%
13 321

%
%
%
%
%
14 322

%
%
%
%
%
15 323

%
%
%
%
%
16 324

%
%
%
%
%
17 325

%
%
%
%
%
18 326

%
%
%
%
%
19 327

%
%
%
%
%
20 328

%
%
%
%
%
21 329

%
%
%
%
%
22 331

%
%
%
%
%
23 332

%
%
%
%
%
24 333

%
%
%
%
%
25 334

%
%
%
%
%
26 335

%
%
%
%
%
27 336

%
%
%
%
%
28 337

%
%
%
%
%
29 338

%
%
%
%
%
30 339

%
%
%
%
%
31 340

%
%
%
%
%
32 341

%
%
%
%
%
33 342

%
%
%
%
%
34 343

%
%
%
%
%
35 344

%
%
%
%
%
36 345

%
%
%
%
%
37 346

%
%
%
%
%
38 347

%
%
%
%
%
39 348

%
%
%
%
%
40 349

%
%
%
%
%
41 350

%
%
%
%
%
42 351

%
%
%
%
%
43 352

%
%
%
%
%
44 353

%
%
%
%
%
45 355

%
%
%
%
%
46 356

%
%
%
%
%
47 357

%
%
%
%
%
48 358

%
%
%
%
%
49 359

%
%
%
%
%
50 360

%
%
%
%
%
51 361

%
%
%
%
%
52 362

%
%
%
%
%
53 364

%
%
%
%
%
54 365

%
%
%
%
%
55 366

%
%
%
%
%
56 367

%
%
%
%
%
57 368

%
%
%
%
%
58 369

%
%
%
%
%
59 370

%
%
%
%
%
60 372

%
%
%
%
%
61 373

%
%
%
%
%
62 374

%
%
%
%
%
63 375

%
%
%
%
%
64 376

%
%
%
%
%
65 377

%
%
%
%
%
66 378

%
%
%
%
%
67 379

%
%
%
%
%
68 380

%
%
%
%
%
69 381

%
%
%
%
%
70 382

%
%
%
%
%
71 383

%
%
%
%
%
72 384

%
%
%
%
%
73 387

%
%
%
%
%
74 389

%
%
%
%
%
75 390

%
%
%
%
%
76 391

%
%
%
%
%
77 392

€701.12
18.50
€233.71
33.33%
7.80
€233.71
33.33%
1.19
€233.71
33.33%
%
%
78 393

%
%
%
%
%
79 394

%
%
%
%
%
80 395

%
%
%
%
%
81 396

%
%
%
%
%
82 397

%
%
%
%
%
83 398

%
%
%
%
%
84 399

%
%
%
%
%
85 400

%
%
%
%
%
86 401

%
%
%
%
%
87 402

%
%
%
%
%
88 403

%
%
%
%
%
89 404

%
%
%
%
%
90 405

%
%
%
%
%
91 406

%
%
%
%
%
92 407

%
%
%
%
%
93 408

%
%
%
%
%
94 409

%
%
%
%
%
95 410

%
%
%
%
%
96 411

%
%
%
%
%
97 412

%
%
%
%
%
98 413

%
%
%
%
%
99 414

%
%
%
%
%
100 415

%
%
%
%
%
101 416

%
%
%
%
%
102 417

%
%
%
%
%
103 418

%
%
%
%
%
104 419

%
%
%
%
%
105 420

%
%
%
%
%
106 422

%
%
%
%
%
107 423

%
%
%
%
%
108 424

%
%
%
%
%
109 425

%
%
%
%
%
110 426

%
%
%
%
%
111 427

%
%
%
%
%
112 428

%
%
%
%
%
113 429

%
%
%
%
%
114 430

€726.60
2.66
€257.42
35.43%
3.45
€234.59
32.29%
2.80
€234.59
32.29%
%
%
115 431

%
%
%
%
%
116 432

%
%
%
%
%
117 433

%
%
%
%
%
118 483

%
%
%
%
%