Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 100

€5,236.63
2.40
€2,228.64
42.56%
3.55
€873.04
16.67%
3.20
€2,134.95
40.77%
%
%
2 101

€2,380.28
2.76
€226.38
9.51%
3.60
€916.83
38.52%
2.72
€1,237.07
51.97%
%
%
3 102

€1,996.28
2.58
€569.06
31.63%
3.40
€478.07
26.57%
3.05
€752.03
41.80%
€84.75
42.99%
€112.37
57.01%
4 103

€3,177.02
2.80
€706.06
23.55%
3.50
€1,758.97
58.68%
2.74
€532.69
17.77%
€151.34
84.41%
€27.96
15.59%
5 104

€1,835.61
2.44
€328.02
17.87%
3.50
€904.80
49.29%
3.15
€602.79
32.84%
%
%
6 105

€1,494.48
2.98
€412.79
35.94%
3.50
€485.57
42.28%
2.56
€250.23
21.79%
€324.73
93.88%
€21.16
6.12%
7 106

€3,010.22
2.64
€541.26
18.10%
3.50
€1,829.57
61.19%
2.90
€619.23
20.71%
€14.07
69.79%
€6.09
30.21%
8 107

€5,550.59
2.12
€2,029.25
36.60%
3.60
€1,009.06
18.20%
3.90
€2,506.19
45.20%
%
€6.09
100.00%
9 108

€4,573.80
1.91
€2,156.92
47.16%
3.70
€1,933.40
42.27%
4.70
€483.48
10.57%
%
%
10 109

€6,850.62
2.14
€1,321.53
20.32%
3.60
€1,401.40
21.55%
3.80
€3,779.98
58.13%
€76.81
22.09%
€270.90
77.91%
11 110

€3,533.43
2.52
€1,830.50
52.37%
3.55
€466.25
13.34%
3.00
€1,198.62
34.29%
€6.09
16.00%
€31.97
84.00%
12 111

€2,480.20
1.70
€1,330.02
61.34%
4.00
€512.81
23.65%
5.80
€325.35
15.01%
€290.77
93.19%
€21.25
6.81%
13 112

€5,785.62
2.76
€1,376.68
23.79%
3.40
€1,511.94
26.13%
2.86
€2,897.00
50.07%
%
%
14 113

€1,950.43
2.54
€640.84
33.73%
3.55
€887.74
46.73%
3.00
€371.33
19.54%
€44.43
87.95%
€6.09
12.05%
15 114

€2,133.68
2.28
€573.85
38.85%
3.50
€634.06
42.93%
3.55
€269.07
18.22%
€610.93
93.03%
€45.77
6.97%
16 115

€2,609.17
1.74
€1,663.01
64.43%
3.95
€524.42
20.32%
5.70
€393.49
15.25%
€6.09
21.56%
€22.16
78.44%
17 116

%
%
%
%
%
18 117

€1,857.84
2.20
€69.57
51.02%
3.50
€46.18
33.87%
3.80
€20.60
15.11%
€275.66
16.01%
€1,445.83
83.99%
19 118

€652.24
3.55
€191.10
56.11%
3.45
€50.42
14.81%
2.28
€99.04
29.08%
€152.39
48.89%
€159.29
51.11%
20 119

%
%
%
%
%