Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 2405

%
%
%
%
%
2 2408

%
%
%
%
%
3 2413

%
%
%
%
%
4 2416

%
%
%
%
%
5 2420

%
%
%
%
%
6 2421

%
%
%
%
%
7 2426

%
%
%
%
%
8 2432

%
%
%
%
%
9 2433

%
%
%
%
%
10 2434

%
%
%
%
%
11 2435

%
%
%
%
%
12 2436

%
%
%
%
%
13 2438

%
%
%
%
%
14 2439

%
%
%
%
%
15 2502

%
%
%
%
%
16 2504

%
%
%
%
%
17 2509

%
%
%
%
%
18 2524

%
%
%
%
%
19 2531

%
%
%
%
%
20 2533

%
%
%
%
%
21 2535

%
%
%
%
%
22 2561

%
%
%
%
%
23 2625

%
%
%
%
%
24 2628

%
%
%
%
%
25 2629

%
%
%
%
%
26 2648

%
%
%
%
%
27 2663

%
%
%
%
%
28 2664

%
%
%
%
%
29 2665

%
%
%
%
%
30 2688

%
%
%
%
%
31 2690

%
%
%
%
%
32 2702

%
%
%
%
%
33 2703

%
%
%
%
%
34 2706

%
%
%
%
%
35 2716

%
%
%
%
%
36 2723

%
%
%
%
%
37 2725

%
%
%
%
%
38 2726

%
%
%
%
%
39 2739

%
%
%
%
%
40 2741

%
%
%
%
%
41 2743

%
%
%
%
%
42 2746

%
%
%
%
%
43 2766

%
%
%
%
%
44 2769

%
%
%
%
%
45 2781

%
%
%
%
%
46 2782

%
%
%
%
%
47 2783

%
%
%
%
%
48 2784

%
%
%
%
%
49 2785

%
%
%
%
%
50 2786

%
%
%
%
%
51 2787

%
%
%
%
%
52 2789

%
%
%
%
%
53 2790

%
%
%
%
%
54 2791

%
%
%
%
%
55 2792

%
%
%
%
%
56 2793

%
%
%
%
%
57 2795

%
%
%
%
%
58 2796

%
%
%
%
%
59 2902

%
%
%
%
%
60 2924

%
%
%
%
%
61 500

%
%
%
%
%
62 501

%
%
%
%
%
63 502

%
%
%
%
%
64 503

%
%
%
%
%
65 504

%
%
%
%
%
66 505

%
%
%
%
%
67 506

%
%
%
%
%
68 507

%
%
%
%
%
69 508

%
%
%
%
%
70 509

%
%
%
%
%
71 510

%
%
%
%
%
72 511

%
%
%
%
%
73 512

%
%
%
%
%
74 513

%
%
%
%
%
75 514

%
%
%
%
%
76 515

%
%
%
%
%
77 516

%
%
%
%
%
78 517

%
%
%
%
%
79 518

%
%
%
%
%
80 519

%
%
%
%
%
81 520

%
%
%
%
%
82 521

%
%
%
%
%
83 522

%
%
%
%
%
84 523

%
%
%
%
%
85 524

%
%
%
%
%
86 525

%
%
%
%
%
87 526

%
%
%
%
%
88 527

%
%
%
%
%
89 528

%
%
%
%
%
90 529

%
%
%
%
%
91 530

%
%
%
%
%
92 531

%
%
%
%
%
93 532

%
%
%
%
%
94 533

%
%
%
%
%
95 534

%
%
%
%
%
96 535

%
%
%
%
%
97 536

%
%
%
%
%
98 538

%
%
%
%
%
99 539

%
%
%
%
%
100 540

%
%
%
%
%
101 541

%
%
%
%
%
102 542

%
%
%
%
%
103 543

%
%
%
%
%
104 544

%
%
%
%
%
105 545

%
%
%
%
%
106 546

%
%
%
%
%
107 547

%
%
%
%
%
108 548

%
%
%
%
%
109 549

%
%
%
%
%
110 550

%
%
%
%
%
111 551

%
%
%
%
%
112 552

%
%
%
%
%
113 553

%
%
%
%
%
114 555

%
%
%
%
%
115 556

%
%
%
%
%
116 557

%
%
%
%
%
117 558

%
%
%
%
%
118 559

%
%
%
%
%
119 560

%
%
%
%
%
120 561

%
%
%
%
%
121 562

%
%
%
%
%
122 563

%
%
%
%
%
123 564

%
%
%
%
%
124 565

%
%
%
%
%
125 566

%
%
%
%
%
126 567

%
%
%
%
%
127 568

%
%
%
%
%
128 569

%
%
%
%
%
129 570

%
%
%
%
%
130 571

%
%
%
%
%
131 572

%
%
%
%
%
132 573

%
%
%
%
%
133 574

%
%
%
%
%
134 847

%
%
%
%
%