Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 228

€2,659.72
€933.25
35.09%
€865.24
32.53%
€861.22
32.38%
%
%
2 279

%
%
%
%
%
3 280

€16,598.47
1.36
€12,420.80
74.83%
5.40
€2,299.12
13.85%
11.00
€1,878.55
11.32%
%
%
4 281

€5,235.55
3.55
€1,737.55
33.19%
3.50
€1,676.50
32.02%
2.20
€1,821.50
34.79%
%
%
5 282

€6,791.37
2.84
€2,980.48
43.89%
3.20
€2,725.59
40.13%
2.90
€1,085.30
15.98%
%
%
6 283

%
%
%
%
%
7 284

€187.10
1.21
€77.21
41.27%
5.80
€51.48
27.51%
9.80
€58.41
31.22%
%
%
8 285

€3,605.50
1.97
€1,511.55
41.92%
3.95
€1,025.02
28.43%
4.00
€1,068.93
29.65%
%
%
9 286

€6,336.21
3.55
€1,888.08
29.80%
3.65
€1,555.75
24.55%
2.22
€2,892.38
45.65%
%
%
10 287

€3,427.26
1.84
€1,596.04
46.57%
3.90
€915.61
26.72%
4.50
€915.61
26.72%
%
%
11 288

€2,849.89
4.00
€917.35
32.19%
3.85
€911.42
31.98%
1.93
€1,021.12
35.83%
%
%
12 289

€2,938.21
1.13
€1,123.81
38.25%
9.20
€905.18
30.81%
24.00
€909.22
30.94%
%
%
13 290

€6,204.01
2.84
€2,873.14
46.31%
3.50
€2,144.29
34.56%
2.76
€1,186.58
19.13%
%
%
14 291

€3,251.99
2.94
€925.19
28.45%
3.50
€1,179.39
36.27%
2.58
€1,147.41
35.28%
%
%
15 292

€3,975.18
4.40
€985.24
24.78%
3.80
€930.71
23.41%
1.86
€2,059.23
51.80%
%
%