Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 1504

%
%
%
%
%
2 1513

%
%
%
%
%
3 1573

%
%
%
%
%
4 1575

%
%
%
%
%
5 1577

%
%
%
%
%
6 1578

%
%
%
%
%
7 1600

%
%
%
%
%
8 1601

%
%
%
%
%
9 1602

%
%
%
%
%
10 1603

%
%
%
%
%
11 1604

%
%
%
%
%
12 1607

%
%
%
%
%
13 1608

%
%
%
%
%
14 1609

%
%
%
%
%
15 1610

%
%
%
%
%
16 1611

%
%
%
%
%
17 1612

%
%
%
%
%
18 1613

%
%
%
%
%
19 1614

%
%
%
%
%
20 1615

%
%
%
%
%
21 1616

%
%
%
%
%
22 1617

%
%
%
%
%
23 1618

%
%
%
%
%
24 1619

%
%
%
%
%
25 1620

%
%
%
%
%
26 1621

%
%
%
%
%
27 1622

%
%
%
%
%
28 1623

%
%
%
%
%
29 1624

%
%
%
%
%
30 1625

%
%
%
%
%
31 1626

%
%
%
%
%
32 1627

%
%
%
%
%
33 1628

%
%
%
%
%
34 1629

%
%
%
%
%
35 1630

%
%
%
%
%
36 1631

%
%
%
%
%