Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 372

€155,564.85
1.45
€126,447.00
89.27%
4.70
€8,439.31
5.96%
10.00
€6,753.61
4.77%
€7,457.95
53.56%
€6,466.98
46.44%
2 373

€18,359.85
3.20
€1,982.98
12.41%
3.60
€3,626.48
22.70%
2.42
€10,367.10
64.89%
€1,343.60
56.38%
€1,039.69
43.62%
3 374

€19,384.27
3.25
€6,407.11
37.18%
3.55
€4,634.39
26.89%
2.44
€6,189.95
35.92%
€1,066.91
49.56%
€1,085.91
50.44%
4 375

€10,463.48
5.10
€923.93
17.45%
4.50
€1,001.27
18.91%
1.70
€3,370.11
63.64%
€526.64
10.19%
€4,641.53
89.81%
5 376

€5,792.79
2.06
€2,191.27
46.20%
3.85
€618.16
13.03%
3.90
€1,933.43
40.77%
€336.44
32.04%
€713.49
67.96%
6 377

€37,944.80
2.00
€27,383.20
78.17%
3.75
€3,952.92
11.28%
4.20
€3,695.13
10.55%
€2,330.34
79.98%
€583.21
20.02%
7 378

€32,640.85
2.46
€6,992.30
23.38%
3.40
€9,254.58
30.95%
3.30
€13,659.20
45.67%
€1,816.97
66.44%
€917.80
33.56%
8 379

€101,897.84
2.28
€34,076.60
50.60%
3.30
€15,681.80
23.28%
3.80
€17,590.30
26.12%
€31,498.00
91.17%
€3,051.14
8.83%
9 380

€97,012.33
2.18
€62,819.00
70.85%
3.40
€16,815.40
18.96%
4.00
€9,036.05
10.19%
€5,585.04
66.95%
€2,756.84
33.05%
10 381

€1,828,377.70
5.80
€126,869.00
7.46%
3.95
€92,316.90
5.43%
1.75
€1,480,550.00
87.10%
€90,316.40
70.21%
€38,325.40
29.79%
11 382

€7,082.06
1.84
€1,215.52
31.72%
3.70
€2,320.07
60.54%
5.50
€296.45
7.74%
€2,520.85
77.56%
€729.17
22.44%
12 417

%
%
%
%
%