Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 0

%
%
%
%
%
6 0

%
%
%
%
%
7 0

%
%
%
%
%
8 0

%
%
%
%
%
9 0

%
%
%
%
%
10 0

%
%
%
%
%
11 0

%
%
%
%
%
12 0

%
%
%
%
%
13 0

%
%
%
%
%
14 0

%
%
%
%
%
15 0

%
%
%
%
%
16 0

%
%
%
%
%
17 0

%
%
%
%
%
18 0

%
%
%
%
%
19 0

%
%
%
%
%
20 0

%
%
%
%
%
21 0

%
%
%
%
%
22 0

%
%
%
%
%
23 0

%
%
%
%
%
24 0

%
%
%
%
%
25 0

%
%
%
%
%
26 0

%
%
%
%
%
27 0

%
%
%
%
%
28 0

%
%
%
%
%
29 0

%
%
%
%
%
30 0

%
%
%
%
%
31 0

%
%
%
%
%
32 0

%
%
%
%
%
33 0

%
%
%
%
%
34 0

%
%
%
%
%
35 0

%
%
%
%
%
36 0

%
%
%
%
%
37 0

%
%
%
%
%
38 0

%
%
%
%
%
39 0

%
%
%
%
%
40 0

%
%
%
%
%
41 0

%
%
%
%
%
42 0

%
%
%
%
%
43 0

%
%
%
%
%
44 1026

%
%
%
%
%
45 1142

%
%
%
%
%
46 1143

%
%
%
%
%
47 1148

%
%
%
%
%
48 1153

%
%
%
%
%
49 1171

%
%
%
%
%
50 1172

%
%
%
%
%
51 1173

%
%
%
%
%
52 1177

%
%
%
%
%
53 1178

%
%
%
%
%
54 1236

%
%
%
%
%
55 1265

%
%
%
%
%
56 1266

%
%
%
%
%
57 1279

%
%
%
%
%
58 1293

%
%
%
%
%
59 1294

%
%
%
%
%
60 1304

%
%
%
%
%
61 1330

%
%
%
%
%
62 1331

%
%
%
%
%
63 1332

%
%
%
%
%
64 1340

%
%
%
%
%
65 1341

%
%
%
%
%
66 1342

%
%
%
%
%
67 1343

%
%
%
%
%
68 1344

%
%
%
%
%
69 1348

%
%
%
%
%
70 1350

%
%
%
%
%
71 1353

%
%
%
%
%
72 1354

%
%
%
%
%
73 1355

%
%
%
%
%
74 1356

%
%
%
%
%
75 1357

%
%
%
%
%
76 1358

%
%
%
%
%
77 1366

%
%
%
%
%
78 1367

%
%
%
%
%
79 1385

%
%
%
%
%
80 1386

%
%
%
%
%
81 1387

%
%
%
%
%
82 1388

%
%
%
%
%
83 1389

%
%
%
%
%
84 1390

%
%
%
%
%
85 1395

%
%
%
%
%
86 1411

%
%
%
%
%
87 1412

%
%
%
%
%
88 1438

%
%
%
%
%
89 1439

%
%
%
%
%
90 1440

%
%
%
%
%
91 1451

%
%
%
%
%
92 1452

%
%
%
%
%
93 1512

%
%
%
%
%
94 1513

%
%
%
%
%
95 1525

%
%
%
%
%
96 1526

%
%
%
%
%
97 1530

%
%
%
%
%
98 1551

%
%
%
%
%
99 1552

%
%
%
%
%
100 1553

%
%
%
%
%
101 1554

%
%
%
%
%
102 1555

%
%
%
%
%
103 1556

%
%
%
%
%
104 1557

%
%
%
%
%
105 1558

%
%
%
%
%
106 1559

%
%
%
%
%
107 1560

%
%
%
%
%
108 1561

%
%
%
%
%
109 1562

%
%
%
%
%
110 1563

%
%
%
%
%
111 1564

%
%
%
%
%
112 1565

%
%
%
%
%
113 1566

%
%
%
%
%
114 1567

%
%
%
%
%
115 1573

%
%
%
%
%
116 1585

%
%
%
%
%
117 1586

%
%
%
%
%
118 1587

%
%
%
%
%
119 1614

%
%
%
%
%
120 1617

%
%
%
%
%
121 1618

%
%
%
%
%
122 563

%
%
%
%
%
123 564

%
%
%
%
%
124 565

%
%
%
%
%
125 566

%
%
%
%
%
126 567

%
%
%
%
%
127 568

%
%
%
%
%
128 569

%
%
%
%
%
129 570

%
%
%
%
%
130 571

%
%
%
%
%
131 572

%
%
%
%
%
132 573

%
%
%
%
%
133 574

%
%
%
%
%
134 575

%
%
%
%
%
135 576

%
%
%
%
%
136 577

%
%
%
%
%
137 578

%
%
%
%
%
138 579

%
%
%
%
%
139 580

%
%
%
%
%
140 581

%
%
%
%
%
141 582

%
%
%
%
%
142 583

%
%
%
%
%
143 584

%
%
%
%
%
144 585

%
%
%
%
%
145 586

%
%
%
%
%
146 587

%
%
%
%
%
147 588

%
%
%
%
%
148 589

%
%
%
%
%
149 590

%
%
%
%
%
150 591

%
%
%
%
%
151 592

%
%
%
%
%
152 593

%
%
%
%
%
153 594

%
%
%
%
%
154 595

%
%
%
%
%
155 596

%
%
%
%
%
156 597

%
%
%
%
%
157 598

%
%
%
%
%
158 599

%
%
%
%
%
159 600

%
%
%
%
%
160 601

%
%
%
%
%
161 602

%
%
%
%
%
162 603

%
%
%
%
%
163 604

%
%
%
%
%
164 605

%
%
%
%
%
165 606

%
%
%
%
%
166 607

%
%
%
%
%
167 608

%
%
%
%
%
168 609

%
%
%
%
%
169 610

%
%
%
%
%
170 611

%
%
%
%
%
171 612

%
%
%
%
%
172 613

%
%
%
%
%
173 614

%
%
%
%
%
174 615

%
%
%
%
%
175 616

%
%
%
%
%
176 617

%
%
%
%
%
177 618

%
%
%
%
%