Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 415

€24,340.04
2.24
€10,501.70
49.44%
3.40
€2,696.11
12.69%
3.80
€8,042.69
37.86%
€2,377.84
76.72%
€721.70
23.28%
2 416

€7,300.64
1.63
€5,460.60
81.28%
3.95
€536.48
7.99%
7.20
€721.26
10.74%
€525.22
90.20%
€57.08
9.80%
3 417

€2,940.76
2.40
€413.93
18.31%
3.40
€446.09
19.73%
3.40
€1,401.08
61.96%
€340.54
50.10%
€339.12
49.90%
4 418

€4,666.50
2.20
€2,152.36
48.66%
3.25
€579.97
13.11%
4.10
€1,691.06
38.23%
€193.22
79.48%
€49.89
20.52%
5 419

€5,201.19
1.78
€3,088.27
63.77%
3.95
€554.48
11.45%
5.20
€1,200.39
24.79%
€327.56
91.48%
€30.49
8.52%
6 420

€1,936.21
2.54
€952.84
58.53%
3.60
€330.77
20.32%
2.92
€344.24
21.15%
€70.15
22.75%
€238.21
77.25%
7 421

€5,128.61
1.90
€1,793.06
41.79%
4.00
€1,279.14
29.81%
4.30
€1,218.59
28.40%
€66.54
7.94%
€771.28
92.06%
8 422

€6,669.62
2.80
€2,400.13
37.51%
3.75
€3,525.10
55.10%
2.54
€472.87
7.39%
€60.80
22.39%
€210.72
77.61%
9 423

€12.58
1.87
€12.58
100.00%
3.50
%
3.65
%
%
%
10 424

€230.01
1.76
€19.14
10.63%
4.20
€120.85
67.12%
4.90
€40.06
22.25%
€49.96
100.00%
%
11 425

€1,413.15
1.87
€969.24
78.90%
3.60
€139.92
11.39%
5.10
€119.29
9.71%
€178.44
96.61%
€6.26
3.39%
12 426

€4,122.34
1.28
€3,509.94
95.84%
6.60
€45.24
1.24%
13.50
€107.29
2.93%
€64.20
13.96%
€395.67
86.04%
13 427

€1,688.54
2.10
€708.61
42.83%
3.75
€340.43
20.58%
3.75
€605.43
36.59%
%
€34.07
100.00%
14 428

€2,345.84
5.20
€1,595.92
73.91%
4.20
€140.59
6.51%
1.73
€422.66
19.58%
€154.46
82.74%
€32.21
17.26%
15 429

€11,524.26
1.70
€8,558.75
79.34%
4.10
€1,037.84
9.62%
5.70
€1,191.25
11.04%
€32.77
4.45%
€703.65
95.55%
16 430

€11,311.78
3.05
€433.40
4.66%
3.15
€6,717.35
72.19%
2.70
€2,153.98
23.15%
€587.57
29.28%
€1,419.48
70.72%
17 431

€2,535.71
2.08
€746.24
33.07%
3.40
€433.14
19.20%
4.30
€1,077.12
47.73%
€95.89
34.34%
€183.32
65.66%
18 432

€28,048.81
1.60
€19,844.20
75.37%
4.20
€3,230.45
12.27%
6.80
€3,254.46
12.36%
€1,371.51
79.75%
€348.19
20.25%
19 433

€34,763.93
2.16
€19,039.40
56.22%
3.30
€8,556.50
25.27%
4.10
€6,270.28
18.51%
€692.18
77.10%
€205.57
22.90%
20 434

€751,349.50
5.30
€55,867.10
8.68%
4.10
€33,497.70
5.20%
1.74
€554,430.00
86.12%
€39,273.10
36.51%
€68,281.60
63.49%
21 435

%
%
%
%
%
22 436

%
%
%
%
%