Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 2403

%
%
%
%
%
2 2406

%
%
%
%
%
3 2409

%
%
%
%
%
4 2416

%
%
%
%
%
5 2418

%
%
%
%
%
6 2419

%
%
%
%
%
7 2435

%
%
%
%
%
8 2436

%
%
%
%
%
9 2466

%
%
%
%
%
10 2468

%
%
%
%
%
11 2469

%
%
%
%
%
12 2472

%
%
%
%
%
13 2540

%
%
%
%
%
14 2541

%
%
%
%
%
15 2542

%
%
%
%
%
16 2543

%
%
%
%
%
17 2544

%
%
%
%
%
18 2545

%
%
%
%
%
19 2546

%
%
%
%
%
20 2547

%
%
%
%
%
21 2620

%
%
%
%
%
22 2621

%
%
%
%
%
23 2630

%
%
%
%
%
24 2676

%
%
%
%
%
25 2686

%
%
%
%
%
26 2692

%
%
%
%
%
27 683

%
%
%
%
%
28 684

%
%
%
%
%
29 685

%
%
%
%
%
30 686

%
%
%
%
%
31 687

%
%
%
%
%
32 688

%
%
%
%
%
33 689

%
%
%
%
%
34 691

%
%
%
%
%
35 694

%
%
%
%
%
36 699

%
%
%
%
%
37 700

%
%
%
%
%
38 701

%
%
%
%
%
39 702

%
%
%
%
%
40 703

%
%
%
%
%
41 704

%
%
%
%
%
42 705

%
%
%
%
%
43 706

%
%
%
%
%
44 708

%
%
%
%
%
45 709

%
%
%
%
%
46 710

%
%
%
%
%
47 711

%
%
%
%
%
48 713

%
%
%
%
%
49 714

%
%
%
%
%
50 717

%
%
%
%
%
51 718

%
%
%
%
%