Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 1538

%
%
%
%
%
2 1539

1.80
%
2.90
%
3.80
%
%
%
3 1583

%
%
%
%
%
4 1584

€753.99
2.14
€317.63
46.14%
3.50
€194.21
28.21%
3.85
€176.55
25.65%
€34.12
52.02%
€31.47
47.98%
5 1585

%
%
%
%
%
6 1586

%
%
%
%
%
7 1587

%
%
%
%
%
8 1588

%
%
%
%
%
9 1589

€660.88
2.52
€202.61
39.43%
3.55
€143.82
27.99%
3.05
€167.40
32.58%
€72.96
49.62%
€74.08
50.38%
10 1592

€876.96
3.20
€257.66
29.38%
3.20
€257.66
29.38%
2.28
€361.63
41.24%
%
%
11 1593

%
%
%
%
%
12 1595

€1,063.59
3.40
€275.26
28.96%
3.05
€306.85
32.28%
2.54
€368.46
38.76%
€71.05
62.86%
€41.98
37.14%
13 1597

%
%
%
%
%
14 1598

€37,125.36
1.49
€23,280.20
66.92%
4.70
€7,380.33
21.21%
8.40
€4,129.47
11.87%
€1,097.62
47.00%
€1,237.74
53.00%
15 1599

%
%
%
%
%
16 1600

€37,897.51
3.55
€9,953.20
27.87%
3.40
€10,392.30
29.10%
2.30
€15,362.60
43.02%
€1,216.94
55.58%
€972.47
44.42%
17 1601

€37.82
1.61
€21.27
56.25%
3.25
€10.54
27.86%
5.70
€6.01
15.89%
%
%
18 1603

%
%
%
%
%
19 1604

%
%
%
%
%
20 1606

€12.43
1.30
€9.36
75.29%
5.80
€2.10
16.88%
12.50
€0.97
7.83%
%
%
21 1614

%
%
%
%
%
22 1615

€5,432.19
2.52
€469.94
39.20%
3.30
€358.86
29.93%
3.20
€370.08
30.87%
€2,334.16
55.14%
€1,899.15
44.86%
23 1616

€23,317.62
3.15
€6,493.91
31.39%
3.70
€5,528.60
26.72%
2.36
€8,667.72
41.89%
€1,185.93
45.14%
€1,441.46
54.86%
24 1618

€34.75
1.60
€20.03
57.64%
3.45
€9.29
26.73%
5.90
€5.43
15.63%
%
%
25 1619

€552.23
2.28
€12.55
41.39%
3.10
€9.23
30.44%
3.35
€8.54
28.17%
€300.16
57.51%
€221.74
42.49%
26 1620

€145.54
2.02
€66.23
45.51%
3.70
€36.16
24.84%
3.10
€43.16
29.65%
%
%
27 2399

€74,470.33
6.20
€11,789.30
16.02%
4.80
€15,227.80
20.70%
1.57
€46,556.30
63.28%
€309.85
34.55%
€587.08
65.45%
28 2506

€228,143.31
3.80
€58,860.10
26.14%
3.20
€69,896.30
31.04%
2.32
€96,408.70
42.82%
€1,804.11
60.58%
€1,174.10
39.42%
29 2507

€803,798.86
1.38
€573,605.00
71.85%
5.30
€149,354.00
18.71%
10.50
€75,388.10
9.44%
€2,421.50
44.42%
€3,030.26
55.58%