Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 1062

%
%
%
%
%
2 1063

%
%
%
%
%
3 1064

%
%
%
%
%
4 1065

%
%
%
%
%
5 1066

%
%
%
%
%
6 1067

%
%
%
%
%
7 1068

%
%
%
%
%
8 1069

%
%
%
%
%
9 1070

%
%
%
%
%
10 1071

%
%
%
%
%
11 1072

%
%
%
%
%
12 1073

%
%
%
%
%
13 1074

%
%
%
%
%
14 1075

%
%
%
%
%
15 1076

%
%
%
%
%
16 1077

%
%
%
%
%
17 1078

%
%
%
%
%
18 1079

%
%
%
%
%
19 1080

%
%
%
%
%
20 1081

%
%
%
%
%
21 1082

%
%
%
%
%
22 1083

%
%
%
%
%
23 1084

%
%
%
%
%
24 1085

%
%
%
%
%
25 1086

%
%
%
%
%
26 1087

%
%
%
%
%
27 1088

%
%
%
%
%
28 1089

%
%
%
%
%
29 1090

%
%
%
%
%
30 1091

%
%
%
%
%
31 1092

%
%
%
%
%
32 1093

%
%
%
%
%
33 1094

%
%
%
%
%
34 1095

%
%
%
%
%
35 1097

%
%
%
%
%
36 1098

%
%
%
%
%
37 1099

%
%
%
%
%
38 1100

%
%
%
%
%
39 1101

%
%
%
%
%
40 1102

%
%
%
%
%
41 1103

%
%
%
%
%
42 1104

%
%
%
%
%
43 1105

%
%
%
%
%
44 1106

%
%
%
%
%
45 1107

%
%
%
%
%
46 1176

%
%
%
%
%
47 1302

%
%
%
%
%
48 1349

%
%
%
%
%
49 540

%
%
%
%
%
50 696

%
%
%
%
%
51 700

%
%
%
%
%
52 834

%
%
%
%
%