Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 0

%
%
%
%
%
2 0

%
%
%
%
%
3 0

%
%
%
%
%
4 0

%
%
%
%
%
5 0

%
%
%
%
%
6 0

%
%
%
%
%
7 0

%
%
%
%
%
8 0

%
%
%
%
%
9 0

%
%
%
%
%
10 0

%
%
%
%
%
11 1172

%
%
%
%
%
12 1201

%
%
%
%
%
13 1202

%
%
%
%
%
14 1214

%
%
%
%
%
15 1215

%
%
%
%
%
16 1216

%
%
%
%
%
17 1217

%
%
%
%
%
18 1218

%
%
%
%
%
19 1219

%
%
%
%
%
20 1220

%
%
%
%
%
21 1221

%
%
%
%
%
22 1222

%
%
%
%
%
23 1223

%
%
%
%
%
24 1224

%
%
%
%
%
25 1230

%
%
%
%
%
26 1493

%
%
%
%
%
27 1494

%
%
%
%
%
28 1496

%
%
%
%
%
29 1498

%
%
%
%
%
30 1509

%
%
%
%
%
31 1525

%
%
%
%
%
32 1526

%
%
%
%
%
33 1529

%
%
%
%
%
34 1542

%
%
%
%
%
35 1543

%
%
%
%
%
36 1544

%
%
%
%
%
37 1545

%
%
%
%
%
38 1546

%
%
%
%
%
39 1547

%
%
%
%
%
40 1548

%
%
%
%
%
41 1549

%
%
%
%
%
42 1550

%
%
%
%
%
43 1551

%
%
%
%
%
44 1552

%
%
%
%
%
45 1553

%
%
%
%
%
46 1554

%
%
%
%
%
47 1555

%
%
%
%
%
48 646

%
%
%
%
%
49 647

%
%
%
%
%
50 648

%
%
%
%
%
51 649

%
%
%
%
%
52 650

%
%
%
%
%
53 651

%
%
%
%
%
54 653

%
%
%
%
%
55 654

%
%
%
%
%
56 656

%
%
%
%
%
57 657

%
%
%
%
%
58 658

%
%
%
%
%
59 660

%
%
%
%
%
60 661

%
%
%
%
%
61 663

%
%
%
%
%
62 664

%
%
%
%
%
63 665

%
%
%
%
%
64 666

%
%
%
%
%
65 667

%
%
%
%
%
66 668

%
%
%
%
%
67 669

%
%
%
%
%
68 670

%
%
%
%
%
69 671

%
%
%
%
%
70 672

%
%
%
%
%
71 673

%
%
%
%
%
72 674

%
%
%
%
%
73 675

%
%
%
%
%
74 676

%
%
%
%
%
75 677

%
%
%
%
%
76 678

%
%
%
%
%
77 679

%
%
%
%
%
78 680

%
%
%
%
%
79 681

%
%
%
%
%
80 682

%
%
%
%
%
81 683

%
%
%
%
%
82 684

%
%
%
%
%
83 685

%
%
%
%
%
84 686

%
%
%
%
%
85 687

%
%
%
%
%
86 688

%
%
%
%
%
87 689

%
%
%
%
%
88 690

%
%
%
%
%
89 691

%
%
%
%
%
90 692

%
%
%
%
%
91 693

%
%
%
%
%
92 694

%
%
%
%
%
93 695

%
%
%
%
%
94 696

%
%
%
%
%
95 697

%
%
%
%
%
96 698

%
%
%
%
%
97 699

%
%
%
%
%
98 700

%
%
%
%
%
99 701

%
%
%
%
%
100 702

%
%
%
%
%
101 703

%
%
%
%
%
102 704

%
%
%
%
%
103 705

%
%
%
%
%
104 706

%
%
%
%
%
105 707

%
%
%
%
%
106 708

%
%
%
%
%