Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!

  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 676

%
%
%
%
%
2 677

%
%
%
%
%
3 678

%
%
%
%
%
4 679

%
%
%
%
%
5 680

%
%
%
%
%
6 681

%
%
%
%
%
7 682

%
%
%
%
%
8 683

%
%
%
%
%
9 684

%
%
%
%
%
10 685

%
%
%
%
%
11 686

€40,509.06
3.05
€5,266.20
13.77%
3.65
€15,763.40
41.23%
2.50
€17,206.70
45.00%
€1,577.83
69.42%
€694.93
30.58%
12 687

€75,360.80
1.61
€47,450.30
65.04%
4.30
€15,319.70
21.00%
6.60
€10,190.90
13.97%
€2,022.50
84.27%
€377.40
15.73%
13 688

€64,889.44
2.88
€21,135.90
32.89%
3.40
€16,493.80
25.66%
2.76
€26,637.50
41.45%
€442.57
71.13%
€179.67
28.87%
14 689

€54,581.80
3.05
€14,355.80
28.76%
3.50
€24,354.70
48.80%
2.54
€11,201.00
22.44%
€2,411.23
51.63%
€2,259.07
48.37%
15 690

€123,759.61
8.60
€21,878.90
17.84%
5.00
€21,958.30
17.90%
1.45
€78,817.90
64.26%
€175.17
15.86%
€929.34
84.14%
16 691

%
%
%
%
%
17 692

%
%
%
%
%
18 697

€1,387.93
2.26
€488.45
43.46%
3.45
€319.97
28.47%
3.50
€315.40
28.06%
€127.67
48.34%
€136.45
51.66%
19 698

€891.09
2.24
€365.72
43.58%
3.25
€252.06
30.04%
3.70
€221.41
26.38%
€30.14
58.06%
€21.77
41.94%
20 699

€847.29
2.84
€310.55
43.34%
3.40
€109.99
15.35%
2.66
€296.00
41.31%
€65.21
49.87%
€65.54
50.13%
21 700

€1,000.85
4.70
€200.45
20.50%
3.55
€265.39
27.14%
1.84
€512.02
52.36%
€12.07
52.47%
€10.93
47.53%
22 701

%
%
%
%
%
23 702

%
%
%
%
%
24 703

%
%
%
%
%
25 704

€124.15
2.80
€41.14
33.14%
3.15
€36.57
29.45%
2.48
€46.45
37.41%
%
%
26 705

€216.49
2.60
€79.74
36.91%
3.20
€64.79
29.99%
2.90
€71.49
33.09%
€0.23
48.57%
€0.24
51.43%
27 706

€105.87
3.25
€30.97
29.31%
3.70
€27.20
25.75%
2.12
€47.48
44.94%
€0.09
42.86%
€0.12
57.14%
28 707

€143.32
1.56
€88.32
61.62%
4.30
€32.04
22.36%
6.00
€22.96
16.02%
%
%
29 708

%
%
%
%
%
30 709

€411.06
1.62
€202.52
57.83%
3.60
€91.13
26.02%
5.80
€56.57
16.15%
€24.01
39.46%
€36.83
60.54%
31 710

%
%
%
%
%
32 711

%
%
%
%
%
33 712

%
%
%
%
%
34 713

%
%
%
%
%
35 714

%
%
%
%
%
36 715

%
%
%
%
%
37 716

%
%
%
%
%
38 717

%
%
%
%
%
39 718

%
%
%
%
%
40 719

%
%
%
%
%
41 720

%
%
%
%
%
42 721

%
%
%
%
%
43 722

%
%
%
%
%
44 723

%
%
%
%
%
45 724

€139.21
2.14
€56.99
44.27%
3.45
€35.35
27.46%
3.35
€36.40
28.28%
€5.22
49.87%
€5.25
50.13%
46 725

€1,296.06
3.20
€502.52
47.65%
3.55
€51.73
4.90%
2.40
€500.40
47.45%
€241.42
100.00%
%
47 726

%
%
%
%
%
48 727

€552.08
2.04
€259.46
47.67%
3.40
€155.68
28.60%
4.10
€129.10
23.72%
€4.27
54.45%
€3.57
45.55%
49 728

€90,447.95
1.82
€55,280.60
62.53%
3.95
€17,904.70
20.25%
4.90
€15,221.20
17.22%
€1,868.20
91.51%
€173.25
8.49%
50 928

€635.07
2.56
€136.26
37.62%
3.25
€107.33
29.63%
2.94
€118.65
32.75%
€147.55
54.08%
€125.28
45.92%